Avviste salgsforbud mot Samsung

Men Apple slipper å måtte føre den samme saken på nytt.

Avviste salgsforbud mot Samsung
Rettssaken mellom Apple og Samsung går mot slutten. Kun en eventuell endring av erstatningssummen gjenstår. Bilde:

Lucy Koh, dommer ved distriktsdomstolen i San Jose, California, har etter en drøy ukes betenkningstid avvist Apple ønske om at det innføres salgsforbud i USA mot 26 av Samsungs produkter. I rettssaken som pågikk for fullt i august, konkludert juryen med at disse produktene krenker flere av Apples patenter.

Ifølge CNET News mener Koh at et salgsforbud vil virke for bredt, siden det bare er deler av funksjonaliteten til enhetene som eventuelt krenker Apples patenter.

– Telefonene det er snakk om i denne saken har et stort spekter av funksjonalitet, hvorav bare en liten andel er dekket av Apples patenter. Selv om Apple har en viss interesse av å holde visse egenskaper eksklusive for Apple, så betyr ikke det at hele produktet må forbys for all tid fra markedet, bare fordi de i sin myriade av funksjonalitet, tar i bruk noen få, snevre funksjoner, skriver Koh i et rettsdokument.

Nederlag for Samsung
I går ble det også kjent at Koh ikke har tilkjent Samsung en ny rettssak, noe selskapet krevde fordi juryformannen i den opprinnelige saken ikke hadde gjort det kjent at han tidligere har vært i patentstrid med Seagate, et selskap Samsung investerte i.

Koh mener at Samsung burde ha greid å finne ut dette på egenhånd.

Dermed er det trolig bare erstatningsspørsmålet som gjenstår i denne rettssaken mellom Apple og Samsung. Apple ble tilkjent 1,05 milliarder dollar av juryen, men verken Apple eller Samsung er fornøyde med det beløpet. Koh skal derfor vurdere om beløpet skal endres.

Sannsynligheten for at Samsung anker saken, har ikke blitt mindre etter dette.

    Les også:

Les mer om: