Axis Bluetooth skriverløsning i salg

Med en Bluetooth-utrustet Axis skriverserver på lokalnettet, får du trådløs utskrift fra en bærbar PC innen en avstand på ti meter. Løsningen er i salg i Norge.

Løsningen ble demonstrert i desember i fjor, gjennom et samarbeid mellom svenske Axis Communications AB, skriverprodusenten Lexmark og Toshiba. Fra slutten av mars er den tilgjengelig på det norske markedet, gjennom Electronic Equipment Trading AS.

Axis Mobile 5800 (bildet) fungerer dels som en vanlig skriverserver i lokalnettet, dels som en spesiell server for bærbare Bluetooth-utrustede apparater som ikke er noder i lokalnettet, men som bare trenger én tjeneste, utskrift.

Løsningen som er tilgjengelig nå, gjelder bærbare PC-er, utstyrt med Bluetooth og med programvare kalt Axis Wireless Printing Utility, som er tilgjengelig for alle Windows-varianter siden 95. Da kan du velge utskrift fra enhver Windows-applikasjon. Omgivelsene granskes for tilgjengelige skrivere. Er det flere å velge mellom, får du alternativene listet i et vindu. Du velger skriver, og utskriften starter. Er en annen i ferd med å bruke den samme skriveren gjennom Axis, prøver programvaren seg automatisk på nytt og på nytt, helt til jobben går gjennom.

Det er meningen å utvide løsningen slik at også andre apparater enn bærbare Windows-PC-er kan nytte den, og slik at man kan få helt nye tjenester. Man ser for eksempel for seg muligheten av å lokalisere et dokument med en mobiltelefon, sende dokumentets web-adresse til skriveren, og la skriveren selv hentet dokumentet fra Internettet.

Til toppen