AxxessIT prises til 460 millioner

Bredbåndsteknologiselskapet AxxessIT prises til 460 millioner kroner dagen før sin første børsnotering.

Bredbåndsteknologiselskapet AxxessIT prises til 460 millioner kroner dagen før sin første børsnotering.

I morgen noteres bredbåndsteknologiselskapet AxxessIT på Oslo Børs. I dag har Oslo Børs godkjent børsprospektet, og alt er dermed klart for børsnotering.

I og med at det ikke er hentet inn penger i forbindelse med børsintroduksjonen, har ikke investorene noen emisjonskurs å forholde seg til.

Ser man imidlertid på prisingen på unotertelisten til Norges Fondsmeglerforbund er AxxessIT priset til 463 millioner kroner, eller 40 kroner per aksje.

Les mer om børsnoteringen og prisingen av selskapet i vår søsterpublikasjon iMarkedet.no:

iMarkedet: IT-nykommer prises til 463 mill.

AxxessIT, som sprang ut fra Alcatel i 2000, har aldri gått med overskudd. I fjor fikk selskapet et underskudd på 44 millioner kroner, mens underskuddet i 2002 og 2001 var på henholdsvis 77 og 49 milllioner kroner.

Selskapets produkter er plattformer og programvare som håndterer bredbåndstrafikk. Det er produkter som teleoperatørene kan installere hos sine kunder, som organiserer data-og teletrafikk på en bedre og billigere måte, ifølge selskapet.

Til toppen