Azlan Norge leverer kurs til Nexans

Azlan Norge har inngått avtale med Nexans Distribusjon om levering av kurs for Cisco nettverksteknologi.

Azlan Norge og Nexans Distribusjon har i samarbeid utviklet et skreddersydd opplæringsprogram for teleteknikere med fordypning innen IP telefoni.

Hensikten med opplæringen er å øke teknikernes kompetanse på generell datakommunikasjon som er viktig ved implementering av talebaserte løsninger som skal integreres i datanettverket. Det skreddersydde opplæringsprogrammet er utviklet som en følge av endringer i marked og teknologi, hvor data og telefoni i økende grad er integrert i samme nettverk.

Til toppen