B2B shipping-portal gjør sin første slutning

Mye prat og lite ull på alle B2B-markedsplassene foreløpig, men nå har Stentex kontrahert Skaugen PetroTrans gjennom www.sealogsitics.com.

Mye prat og lite ull på alle B2B-markedsplassene foreløpig, men nå har Stentex kontrahert Skaugen PetroTrans gjennom www.sealogsitics.com.

B2B markedsplassen www.sealogistics.com melder i dag at selskapet har gjennomført den første skipsslutningen online.

Markedplassen er ment å skulle fungere som en møteplass for oljeselskaper, redere og skipsmeglere. Målsettingen er raskt og sømløst å kunne tilby fullstendige skipsslutninger over Internett

Involvert i denne første transaksjonen var Stentex, eiet av Texaco og Stena, Skaugen PetroTrans og deres respektive meglere.

- Dagens transaksjon demonstrerer med all tydelighet potensialet for e-commerce i denne bransjen, sier Kim Ullmann, sjef i Stentex. Nå har vi muligheten til å redusere mange av de telefonsamtalene og faxene som er typiske for denne typen virksomhet. Vi kan nå også arbeide ut i fra en hvilken som helst lokalisering og uavhengig av forskjellige tidssoner.

-Med denne slutningen bak oss ser vi frem til å håndtere også de kommende operative spørsmålene over Internett, sier Trygve Munthe, administrerende direktør i Skaugen PetroTrans. Vi har nå muligheten til å strømlinjeforme en normalt svært papir- og tidkrevende prosess. Når vi nå flytter reiseinformasjon, fakturering, instrukser og dokumentasjon over på Internett betyr dette en bedre håndtering av reisene.

Det privateide selskapet SeaLogistics tilbyr sine brukere verktøy, ressurser og Internett-fasiliteter som skal gi dem maritime nyheter, skipsposisjoner og annen relevant markedsinformasjon. B2B markedsplassen tilbyr altså også forhandlingsstøtte ved slutninger og oppfølgning av den avtalte reisen.

Markedplassen ble lansert i oktober og fokuserer i første omgang på reiser i Karibien. I løpet av året tar initiativtagerne sikte på å tilby reiser også til og fra andre områder.

Til toppen