Baan kan bli sparket ut av børsen

Amsterdam-børsen forlanger nå at økonomisystem-leverandøren Baan snarest konsentrerer seg om å få orden på sine egne finanser fremfor andres. Om ikke Baan-ledelsen rydder opp risikerer selskapet å bli sparket ut av børsen.

Amsterdam-børsen forlanger nå at økonomisystem-leverandøren Baan snarest konsentrerer seg om å få orden på sine egne finanser fremfor andres. Om ikke Baan-ledelsen rydder opp risikerer selskapet å bli sparket ut av børsen.

Ifølge CNNfn står SAP-konkurrenten Baan i fare for å bli kastet ut av Amsterdam-børsens AEX-indeks dersom ikke selskapet får orden på økonomien.

Den nederlandske børsen benyttet torsdag seg av retten til å iverksette "spesielle noteringsvilkår" som mellom annet kan innebære eksklusjon av Baan.

Selskapet har imidlertid fått en frist på en måned på å komme opp med tilstrekkelig med friske penger for den videre driften.

I januar kom Baan med den sjokkerende meldingen om at selskapet i fjerde kvartal ville tape mer penger enn den samlede omsetningen i konsernet.
Les hele saken her:
Baans siste kvartalstap overgår omsetningen
Baan sier nå at selskapet har intensjoner om å reise nok kapital og at man "er i diskusjoner med aktuelle investorer" om saken.


Selskapet har også tatt til orde for å selge underbruket Coda, en operasjon som kan gi vel 260 millioner nye kroner i den heller slunkne Baan-kassa. Selskapet har en kapital- og sikkerhetsreserve på vel 1,5 milliarder kroner, men dét holder ikke lenge dersom selskapet fortsetter å levere kvartalsvise driftsunderskudd på omlag 200 millioner kroner, slik det ser ut for å gjøre også i inneværende kvartal.

Til toppen