Backup av tidskritiske data

Med ny teknologi kan databaser sikkerhetskopieres uten å ta basen ned, eller å legge belastning på server eller nettverk.

Med ny teknologi kan databaser sikkerhetskopieres uten å ta basen ned, eller å legge belastning på server eller nettverk.

EMC Computer Systems AS lanserte i dag en ny backup-teknologi for tidskritiske data. Dette vil gi eksisterende backupsystemer av den litt mer avanserte typen tilgang til en ekstern motor som transporterer data fra eksisterende utstyr.

Dette systemet vil heller ikke bare støtte sikkerhetskopiering, men også andre tidskritiske disk-operasjoner i fremtiden.

Systemet skal ifølge EMC kunne ta backup mye raskere enn dagens systemer, og det uten å belaste nettet eller serveren, og systemet skal være helt transparent for både bruker og databaseserver.

Måten systemet fungerer på, er at alle data ligger på et Symmetrix disk-rack. På dette (og gjerne flere) rack'et henger det en modul, som er optimalisert for å hente ut og lagre tabeller fra databaser, koblet opp med fiberchannel. Denne modulen igjen er koblet videre til selve backupstasjonen som lagrer dataene. En egen server forteller modulen hvilke records i databasen som skal sikkerhetskopieres.

Når så data skal sikkerhetskopieres utifra innstillinger gjort av administratoren, gir serveren beskjed til Fastrax-modulen, som er motoren som "dytter data". Denne kommuniserer direkte med disk-racket og forteller at recorden skal kopieres ut. Så blir dataene kopiert ut, og låses opp. Dette gjøres uten at databaseserveren blir opptatt, og uten at brukeren vil merke noe hverken på ytelse på nett eller server.

Systemene som må til for å benytte seg av systemet er et Symmetrix rack, en backupserver som kjører HP OpenView OmniBack II (flere backupprogrammer vil komme med støtte for løsningen) og Fastrax. Systemet skal ifølge EMC være plattformuavhengig.

Til toppen