Bærbare med Bluetooth til jul

Fujitsu Siemens fornyer sine bærbare PC-er og tilbyr fem ulike modellserier. Fra jul blir Bluetooth et tilbud til bedrifter, mens Linux er et eksperiment, forklarer Erik Gommert.

Fujitsu Siemens fornyer sine bærbare PC-er og tilbyr fem ulike modellserier. Fra jul blir Bluetooth et tilbud til bedrifter, mens Linux er et eksperiment, forklarer Erik Gommert.

Den lille Lifebook B - Fujitsu Siemens' "ultra portable" på 1,3 kilogram og ellers fullverdig funksjonalitet - vekker oppsikt på selskapets lukkede messe "Oktober Festival" der den pyntes av en pingvin og kjører Linux med KBE-grensesnitt.

- Linux på Lifebook er ikke noe du kan kjøpe ennå, forklarer produktansvarlig Erik Gommert som digitoday.no vises til når vi ber om en forklaring.

- Vi viser det her for å lodde reaksjonene blant de 5000 spesielt inviterte til dette arrangementet. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Men det eneste jeg kan si med sikkerhet, er at vi vil opprette en egen Linux-gruppe for å se nærmere på hva vi skal gjøre med Linux og Lifebook.

Lifebook-modellene omfatter den store og kraftige X, mellommodellene E og S for bedriftsmarkedet og lavbudsjettserien C i tillegg til den ultrabærbare B. En av de viktigste forbedringene som lanseres i forbindelse med messen er en egen serie sikkerhetstaster på noen av maskinene. Disse tastene må mates med brukerens personlige pinkode for at PC-en skal kunne settes i gang.

En annen nyhet er Bluetooth på de to letteste modellseriene, altså B og S.

- Vi håper å ha prototyper på Bluetooth klar til disse modellene innen utgangen av året, sier Gommert.


- I første omgang vil dette tilbys markedet som spesialbestilling. Vi vil ikke tilby å oppgradere kundens Lifebook med Bluetooth. Men den som ønsker en ny, skal kunne bestille en med Bluetooth.

Gommert antar at denne ordningen formelt vil lanseres i forbindelse med CeBIT-messen i Hannover i mars neste år. Men prisen blir høy.

- Vi regner med opptil 300 euro i pristillegg på de første Bluetooth-utstyrte Lifebook B og S. Vi har hatt halvannet års utviklingskostnader, og mye av dem vil fordeles på de første kundene.

En rimeligere mulighet er Bluetooth gjennom en USB-adapter. Fujitsu Siemens tilbyr den i dag for 150 euro.

- Hvis vi ikke gjør tekniske forbedringer, vil prisen reduseres til 50 euro i løpet av seks måneder. Gjør vi omfattende tekniske endringer, vil prisen bare halveres til 75 euro.

Men ennå finnes det ikke utstyr på markedet som kopler seg til PC-er gjennom Bluetooth.

- En av grunnene til at det tar tid, er problemer knyttet til interoperabilitet. Det foregår nå omfattende testing av produkter fra ulike leverandører. Små misforhold krever justeringer. Ingen ønsker å sende ut produkter man ikke kan garantere vil fungere i henhold til forventningene.

Et annet problem er at trådløst lokalnett og Bluetooth kan forstyrre hverandre når komponentene er plassert for tett i en maskin.

- Du kan for eksempel ikke kjøre Bluetooth over et PC-kort, samtidig som PC-kortet i sporet under kopler deg til et trådløst lokalnett. Hvis man ikke kan finne løsninger der komponentene står så langt fra hverandre som mulig, må det lages hybride enheter som håndterer begge signaltypene og samtidig hindrer dem fra å forstyrre hverandre. Dette vil gå ut over hastigheten, men det er først og fremst et problem for lokalnettkoplingen.

Til toppen