Bærbare prosessorer blir raskere og varmere

Det er liten grunn til å tro at Intels neste generasjons prosessorer for bærbare skal gi forbedret batteritid.

Det er liten grunn til å tro at Intels neste generasjons prosessorer for bærbare skal gi forbedret batteritid.

Intel har gjort veikart over selskapets bærbare prosessorer tilgjengelige for News.com. Ifølge nyhetstjenesten vil Yonah, som er kodenavnet på den neste generasjonen av prosessorer for bærbare PC-er, ha et betydelig høyere maksimalt effektforbruk enn dagens Pentium M-prosessorer. Årsakene til dette er flere, men det er likefullt noe skuffende. Intel har gjentatte ganger sagt at selskapet skal fokusere på redusert effektforbruk.

Ifølge News.com vil Yonah komme i varianter med klokkehastighet på inntil 2,16 GHz, kanskje også 2,33 GHz, og støtte en forsidebuss på 667 MHz. Dagens Pentium M støtter klokkehastigheter på inntil 2,26 GHz og busshastigheter på inntil 533 MHz. Prisen på brikkene vil tilsvare pristrinnene Intel i dag opererer med for Pentium M, det vil si at den 2,16 GHz-varianten vil koste 637 dollar.

    Les også:

Ytelsen ventes dog å kunne bli betydelig høyere, for de fleste Yonah-prosessorene vil ha to kjerner, i tillegg til den høyere busshastigheten. Men dette er trolig med på å øke effektforbruket til prosessoren. Mens dagens Pentium M-brikker har et effektforbruk begrenset til 27 watt, skal T-klasse av Yonah ha et maksimalt effektforbruk innenfor området 25 og 49 watt. Det første tallet er akseptabelt for de lette, bærbare PC-ene, de kraftigste brikkene vil trolig kreve tungt kjøleutstyr.

Prosessor GHz Buss  MHz Pris dollar
T1600 2,16 667 637
T1500 2,00 667 423
T1400 1,83 667 294
T1300 1,66 667 241
756 (én kjerne) 1,66 667 209
Lav spenning
L1400 1,66 667 316
L1300 1,30 667 284
Ultra lav spenning
1200 (én kjerne) 1,20 533 262
1100 (én kjerne) 1,06 533 241
Alle prosessorene over har 2 MB cacheminne. En 2,33 GHz T-brikke planlegges.
Celeron
390 1,7 400 134
380 1,6 400 107
383 (ULV) 1 400 161
Celeron-brikkene har 1 MB cacheminne. Ifølge News.com er ikke antallet kjerner kjent.

Som tabellen over viser, planlegger Intel også Yonah-prosessorer med lavere spenning og dermed effektforbruk. Men også flere av disse skal ifølge News.com ha høyere effektforbruk enn lavspenningsutgavene av dagens Pentium M. Det maksimale effektforbruket til L-klassen skal ligge i området 15 til 24 watt, mens det maksimale i dag er 17 watt. For U-klassen, altså "ultralav spenning", vil de nye brikkene maksimal forbruke 14 watt. Dagens Pentium M med ultralav spenning forbruker ikke mer enn 5,5 watt.

I tillegg planlegger Intel en E-klasse, beregnet for spillmaskiner, som har et effekt-tak på minst 50 watt.

Nå er det ikke slik at prosessorenes effektforbruk er på topp hele tiden, dette avhenger av hvordan maskinen brukes. Et mer interessant tall kan derfor være det gjennomsnittlige effektforbruket. Ifølge Intel skal Yonah ikke ha høyere gjennomsnittlig effektforbruk enn dagens Pentium M. Men dette betinger at brukeren benytter maskinen på samme måte som det Intel har gjort i testene.

Likevel må PC-produsentene ta hensyn til det maksimale effektforbruket når de designet PC-ene. Med høyere effektforbruk må mer varme ledes vekk fra prosessoren, ved hjelp av for eksempel vifter og kjøleribber. Mer støy og høyere vekt kan fort bli resultatet.

Til toppen