Bærum beste bredbånd-kommune

Bærum er den kommunen med størst bredbånddekning her i landet. 25 prosent av befolkningen har tilgang til internett via bredbånd, mens det på landsbasis bare er vel 8 prosent av oss som har bredbånd.

Bærum er den kommunen med størst bredbånddekning her i landet. 25 prosent av befolkningen har tilgang til internett via bredbånd, mens det på landsbasis bare er vel 8 prosent av oss som har bredbånd.

Nummer to på lista er Molde med 20 prosent dekning, deretter følger Trondheim, Ulvik i Hardanger og Bergen.

Det er de mest sentrale kommunene som har størst bredbånddekning, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ved utgangen av 2002 var det vel 177.000 bredbåndabonnement i Norge. Dette er en økning på nesten 57 prosent siden utgangen av tredje kvartal. Til sammen var det rundt 3,4 millioner internett-abonnement i Norge, men bare halvparten av dem ble regnet som aktive.

I denne statistikken blir bredbånd regnet som internett-abonnement med overføringskapasitet (fart inn) som er høyere enn 384 kilobit per sekund.

Statistikken omfatter bare abonnement fra kommersielle internett-leverandører. Noen kommuner leverer selv gratis internett-tilgang, blant annet Modalen kommune i Hordaland, der alle husholdningene har tilgang til bredbånd.

Til toppen