- Bagatellmessig, sier SOL

Scandinavia Online anser "Nettavisen" å være en bagatellmessig affære. Dette fremgår av en e-mail fra Knut Falchenberg, redaktør i SOL. Han antyder at det egentlig var SOL som takket nei til Nettavisen, ikke omvendt.

SOL-redaktøren anser mo22583673.htm>fredagens nyhet i digi:media om at Nettavisen velger bort selskapet som "bagatellmessig".

[Nevnte] "avtaleforhold [er] uansett av bagatellmessig økonomisk omfang - faktisk en av de minste driftsavtaler som SOL har brukt tid på,", presiserer redaktør Knut Falchenberg overfor digi:media.

Falchenberg understreker også at det ikke nødvendigvis var Nettavisen som sa nei til SOL. I e-mailen til digi:media skriver han:

"Ditt oppslag er misvisende i den forstand at det ser ut som om SOL for enhver pris ønsker seg en driftsavtale med Nettavisen, og at det store spørsmålet er om 'Nettavisen velger SOL'. Det er like relevant å spørre om SOL velger Nettavisen når alle forhold er avklart." (Sitat)

]

Les mer om:
;