Bak denne døra bygger HP "CoolTown"

I bygg 3 til HPs laboratorier i Palo Alto er det fotoforbud. Her bygges fremtidsbyen "CoolTown" etter selskapets nøkterne og spennende visjoner.

I bygg 3 til HPs laboratorier i Palo Alto er det fotoforbud. Her bygges fremtidsbyen "CoolTown" etter selskapets nøkterne og spennende visjoner.

I bygg 3 til Hewlett-Packard s laboratorier i Palo Alto er det fotoforbud. Her bygges fremtidsbyen "CoolTown" etter selskapets nøkterne og spennende visjoner.

Hewlett-Packards laboratorier er en av selskapets viktigste institusjoner. Toppsjef Carly Fiorina har redefinert dens oppgave til å "skape positive dilemmaer for selskapet". Samtidig har hun beholdt tradisjonen etter gründerne David Packard og William Hewlett, slik at forskerne rapporterer direkte til selskapets toppledelse. De er ikke pålagt utviklingsarbeid i forbindelse med neste generasjon av eksisterende produkter. De blander anvendt og grunnforskning og har som oppgave å tilby HPs øvrige avdelinger nye ideer rundt teknologi og mulige kommende produkter.

Laboratoriene har 800 arbeidsplasser, hvorav 500 i Palo Alto, HPs hjemby i Silicon Valley.

- Det står fritt opptil avdelingene om de vil arbeide videre med våre ideer, eller la være, forteller Louise Collet i ledelsen for CoolTown. - Alle ideer tilbys til alle de øvrige avdelingene. Noen prosjekter har et tidsperspektiv på 20 år. Andre kan føre til nye produkter på svært kort sikt.

Prosjektet CoolTown ble etablert midt på 1990-tallet for å formidle en praktisk innstilling til det allerede da populære prinsippet "HEHAW", en forkortelse for "Hey, everything has a webpage".

- Det begynte med et privat eksperiment fra en av forskerne, forteller Collet. - Han laget en innretning for å fjernstyre oppvarmingen av en lenestol fra sin private hjemmeside. Siden ga han en IP-adresse til et kamera, slik at han når som helst kunne se sin nyfødte. Det kunne også mora hans, som bor i India.

Alle objektene i CoolTown har en IP-adresse og kan styres eller tilby tjenester fra sin egen hjemmeside. All tilkobling til Internett skjer trådløst, enten med Bluetooth eller over en infrarød forbindelse. Mye av det Collet demonstrerer til besøkende i dag, bruker en infrarød forbindelse.

Objektene i CoolTown kringkaster sin URL med få sekunders mellomrom. URL-ene lar seg fange opp av for eksempel en telefon eller en hånd-PC. For å se en hjemmeside, kan du enten gjøre det direkte på telefonen, eller på hånd-PC-en, men ofte er det for banalt eller uhensiktsmessig. En projektor mot en storskjerm kan vise hjemmesiden i all sin multimedia bare du sender URL-en videre til den, ved å zappe den over infrarødt.

I stua henger et speil. I virkeligheten er også speilet en flatskjerm som kan vise URL-er den mottar over en infrarød forbindelse. (En av fordelene ved å bruke infrarøde forbindelser, er at det er lettere å hindre alle innretningene fra å motta URL-er fra hverandre hele tiden.)

Det må understrekes at det ikke er kryptiske web-adresser som zappes, men hypertekstlenker med fullverdig beskrivelse av hva lenken dreier seg om.

Alle varene i CoolTowns butikker kringkaster sine egenskaper. I bokhandelen har hver bok sin egen webside med opplysninger om pris, bakgrunn om forfatteren, og tjenester som kan varieres avhengig av hvor boka befinner seg. Du kan for eksempel få vite hva boka koster på Amazon.com, og at en spesiell bokhandler kjører en temauke der akkurat denne boka tilbys til halv pris.

- I klesforretningen kan du samle inn URL-ene til de plaggene du tiltrekkes av. Så kan du gå hjem og studere dem nærmere på deres hjemmesider før du bestemmer deg for hva du vil kjøpe. Da kan du følge lenken til butikkens e-handelssted og bestille direkte derfra.

Er man på reise kan hånd-PC-en brukes til å hente tjenester - gjerne lenker - fra ens egen hjemmeside, og spille dem av på egnet apparatur på hotellet. Dette gjelder ikke bare MP3-filer og liknende. Collet zapper Internett-radioen på rommet med URL-en til en lokal radio i Mexico City, slik at hun kan følge med i nyheter fra hjembyen.

Kunstmuseet i CoolTown er noe helt for seg selv. Du bruker telefonen eller hånd-PC-en til å lagre URL-en til de bildene som interesserer deg mest. Enten direkte eller når du kommer hjem, kan du få gjengitt bildet på en skjerm, og følge lenker til informasjon om selve verket, om kunstneren eller om alt annet museet finner for godt å legge inn.

- I San Francisco har vi laget en pilot på dette ved Exploratorium, et museum for vitenskap og teknologi. Alle elever låner en spesiell hånd-PC til besøket, der de samler URL-er fra gjenstandene og utstillingene som interesser dem spesielt. Ruten deres gjennom museet kan gjerne legges opp av læreren, og formidles individuelt til den enkelt eleven over hånd-PC-en. I 60 dager etter besøket har hver elev en egen passordbeskyttet privat hjemmeside på museet, med liste over innsamlede URL-er. Dette har vist seg å være er et ypperlig grunnlag for oppfølgingsarbeidet på skolen.

Det går som en rød tråd gjennom CoolTown et teknologien brukes til å bedre eksisterende tjenester på en forståelig og tiltrekkende måte. HP har beveget seg langt fra banale ting som Internett-kjøleskap - som i USA koster 10.000 dollar, noe Collet mener de ikke er verdt, selv om du automatisk følger med på strekkodene som går inn og ut av skapet og viser forbruk og beholdning på hjemmesiden - og virker godt på vei til å bane vei mot virkelige nyvinninger.

Det er først når du forlater byen at erkjennelsen slår ned i deg - det var visst ingen PC-er i CoolTown?


Til toppen