Baksaas gjentar bønn om milliardinnskudd

Konserndirektør Fredrik Baksaas i Telenor AS er klar over at Stortingets nye sammensetning ikke akkurat har økt mulighetene for en privatisering av Telenor med det første. Baksaas benyttet imidlertid anledningen under Nortibs høstseminar på Hamar onsdag til å gjenta ønsket om en statlig milliardinnsprøytning i selskapet.

Konserndirektør Fredrik Baksaas i Telenor AS er klar over at Stortingets nye sammensetning ikke akkurat har økt mulighetene for en privatisering av Telenor med det første. Baksaas benyttet imidlertid anledningen under Nortibs høstseminar på Hamar onsdag til å gjenta ønsket om en statlig milliardinnsprøytning i selskapet.

"Fra lokal dominans til konkurranseåpning og internasjonalisering - Telenor på en nasjonal og internasjonal arena", var temaet for Baksaas' foredrag på Nortib-seminaret (Norsk tele- og informasjonsbrukerforening). Og konserndirektøren benyttet store deler av sin taletid til å minne om at Telenor også har internasjonale ambisjoner, og at eieren - staten - derfor må se på selskapets kapitalinngang på nytt.

Baksaas viste til to hendelser bare den siste uken, som viser at våre nordiske naboer nå tar privatiseringsskrittet fullt ut. Mandag ble det kjent at store deler av Tele Danmark privatiseres gjennom et omfattende salg av aksjer til amerikanske Ameritech, og onsdag kom meldingen om at Telecom Finland splitter opp teleselskapet og postsystemet i to deler med sikte på en snarlig privatisering av telekomdelen.

- Tempoet i forandringene øker, og Telenor møter den nye konkurransesituasjonen med ambisiøse mål både hjemme og ute. Vi har satt oss to strategiske mål: For det første skal vi være det ledende selskapet innen telekom og informasjonsteknologi i Norge, og samtidig ønsker vi å vokse i takt med det europeiske markedet for tele og IT, sier Baksaas.

Skal en ta Telenor-ledelsen på alvor, innebærer dette målet at Telenor må legge opp til en årlig vekst i sin virksomhet på omlag 12 prosent, som er det nivået Gartner Group har definert for det europeiske markedet de nærmeste årene.

- Vi ligger deromkring i dag, sier Baksaas, og viser til at treåringen Telenor nå er på femteplass blant Norges største industrikonsern.

Men skal Telenor fortsette å vokse i samme takt som selskapet har gjort siden det gikk inn i Concert-samarbeidet i 1994 trenger altså det gamle televerket mer penger, mener Baksaas & Co.

Og hovedårsaken til det er Telenors stadig økende internasjonalisering - ikke minst representert gjennom omfattende samarbeidsprosjekter med British Telecom (BT)

- Telenor har allerede en vesentlig andel av sin kapital bundet opp i store prosjekter i utlandet, spesielt på mobilkomsiden, og vi håper og tror at dette om ikke lenge vil gi seg utslag i betydelig økt inntjening. Vi ser imidlertid at de mange prosjektene - og ikke minst prosjektmulighetene - snart overskrider det finansielle grunnlaget, og dermed reiser spørsmålet seg om kapitaltilgang, sier Baksaas.

For å illustrere sitt poeng viser Baksaas til at Telenors årlige investeringer i utlandet, hovedsakelig mobilprosjekter, har økt fra 700 millioner i 1995 til over 1,2 milliarder i fjor og hele 4,8 milliarder kroner nå i 1997. I samme periode har antallet Telenor-ansatte i utlandet på disse prosjektene økt fra 50 til 2000, og selskapet er involvert i ikke mindre enn ti mobillisenser utenfor Norges grenser.

- Vi trenger en kapitalutvidelse av fire viktige grunner. For det første må vi sikre et finansielt grunnlag for videreutvikling av konsernet. Dernest er det et ledd i å realisere våre vekstambisjoner i et utvidet hjemmemarked internasjonalt. For det tredje ønsker vi selvfølgelig å tilfredsstille kravene til lønnsomhet også langsiktig, og for det fjerde vil en kapitalutvidelse sikre grunnlaget for et fortsatt sterkt og konkurransedyktig norskeiet tele/IT-selskap, forklarer Baksaas.

Telenor-konsernet har tatt en beslutning om å være mer enn en ren telekomaktør. Selskapet ser derimot på tele og IT som en helhet, og den mest farbare vei for å hente ut fortjeneste i et marked med en "betydelig potensiell vekst".

- Vi kunne valgt å holde oss i Norge og begrense virksomheten til å være en tradisjonell teleoperatør i den nye markedsorganiseringen. Det er imidlertid ikke tvil i min sjel om at det ville ført til masseoppsigelser. Vi valgte i stedet å ha en ambisjon om å integrere tele og IT til helhetsløsninger for kunden og gå inn i nye prosjekter internasjonalt på det vi er gode på i Norge. Følgelig er det mobilkommunikasjon som dominerer vår internasjonale satsing, sier Baksaas.

Han er smertelig klar over at dagens og fremtidens konkurrenter vil utfordre Telenor både ved å fokusere på pris, utnytte skjevheter i Telenors prisstruktur og framstå som "alternativet" på mange områder.

Samtidig minner han om at av de 24 milliarder kronene som Telenor vil se av omsetning i år, vil omlag halvparten komme fra områder som allerede i dag er utsatt for konkurranse.

- Vi tror den store bredden i vår satsing - innhold, applikasjoner, hosting, leveringstjenester, verdiøkende nettjenester, basis nettjenester, transport, aksess, muliggjørende utstyr og prestasjonsutstyr - vil være det som gjør at vi nå våre mål, i hvert fall her hjemme. Våre viktigste utfordringer når konkurransen tar fatt blir å beherske vårt mangfold, "treffe" de rette kundegruppene med det riktige konseptet, og løse kundens behov når kunden søker Telenor, mener Baksaas.

Til toppen