Balanse i Bull

Bulls årsregnskap viser positiv drift, men overskuddet er redusert til fattige tre millioner euro av en omsetning på 3,8 milliarder.

Bulls årsregnskap viser positiv drift, men overskuddet er redusert til fattige tre millioner euro av en omsetning på 3,8 milliarder.

Tallene ser slik ut:

Alle beløp i millioner euro 1998 1997
Omsetning 3 801 3 747
Resultat før kostnader til omskolering 103 150
Kostnader til omskolering 61 38
Driftsresultat 42 112
Resultat etter skatt og finanskostnader 3 92

Fra 1997 til 1998 økte omsetningen mest i Europa (4,5 prosent). Hjemmemarkedet Frankrike var spesielt positivt, med en økning på 8,7 prosent etter flere år med nedgang. Krisen i Asia og Russland, samt nedleggingen av PC-montasje i Brasil, er momenter selskaper mener forklarer den heller beskjedne omsetningsøkningen globalt.

Omsetningen av tjenester økte med 7,4 prosent, mens omsetningen av produkter falt med 3,2 prosent. 44 prosent av Bulls omsetning er nå tjenester, mot 42 prosent i 1997.

Bull solgte 18 prosent flere stormaskiner i 1998 enn året før, men et prisfall på 30 prosent gjorde at omsetningen likevel falt med 14 prosent. NT-tjenere økte med 90 prosent, mens Unix-tjenere tok igjen i annet halvår tilbakegangen fra første halvår.

Smartkort og betalingsterminaler var preget av at selskapet ikke greide å vokse i hjemmemarkedet Frankrike etter eksepsjonelt gode kontrakter i 1997, men vokste eller med 55 prosent, særlig takket være store kontrakter i USA.

Nedgangen i driftsresultat før omskoleringskostnader forklarer ved bortfall av 90 millioner i subsidier til forskning og utvikling, sammen med dårligere maskinvaremarginer og større innsats innen forskning og utvikling. Kostnadene ble sterkt redusert.

Bull liker ikke å sparke folk. I 1997 ble det etablert et program for å omskolere medarbeiderne i takt med omleggingen av selskapet og den allmenne teknologiske utviklingen. Programmet ble trappet opp i 1998. Gruppen hadde 20.676 ansatte ved årsskiftet, ned 621 fra året før, trass i 1900 nyansettelser.

I en kommentar betegner toppsjef Guy de Panafieu 1998 som et overgangsår der store investeringer vil legge et grunnlag for store bedringer av driften i 1999.

Markedsssjef Thomas Hagelid i Bull Norge forteller at omstruktureringskostnadene i hovedsak gjelder virksomheten i Italia.

Til toppen