Ballmer advarer Microsoft-ansatte om Linux-faren

I et ti-siders brev advarer Microsoft-sjef Steve Ballmer sine 50.000 ansatte mot Linux' appell i dagens labre teknologimarked.

Nyhetsbyråene har fått tilsendt et eksemplar av et ti-siders skriv fra Microsoft-sjef Steve Ballmer, som skal være sendt per e-post til samtlige av selskapets 50.000 ansatte. Ballmer beskriver verden slik han ser den, og lister tiltakene som Microsoft tar på kort og lang sikt for å sikre seg.

Ballmer er bekymret både for den allmenne nedgangen i IT-investeringer, og for det han mener er laber interesse for ny teknologi generelt. Han advarer at denne kombinasjonen legger grunnlaget for økt interesse for Linux og annen gratisprogramvare, blant annet OpenOffice, ikke på grunn av disse systemenes iboende tekniske kvaliteter, men fordi de er gratis og betraktes som "tilstrekkelige". De samme faktorene fører dessuten til at kundene nøler med å investere i oppgradert Microsoft-vare.

– På lang sikt er jeg optimistisk med hensyn til våre vekstmuligheter, skriver Ballmer. – Men vi står overfor store utfordringer på kort sikt. Den helhetlige økonomiske situasjonen er et problem. Når jeg snakker med næringslivskunder, merker jeg stadig mindre lidenskap og entusiasme for teknologi, og større fokus på å få gjort mer med færre ressurser.

Ballmer kritiserer IBM for å ha skapt en illusjon om support og ansvarlighet i forhold til Linux.

– I virkeligheten er det ikke noe tyngdepunkt, ingen sentral instans, som investerer i helse og vekst for ikke-kommersiell programvare, eller som leder an i fornyelsen på kritiske områder som teknologi, drift, kompatibilitet og sikkerhet.

Microsofts kommende Longhorn -system som uavhengige analytikere venter i løpet av 2005, vil ifølge Ballmer markere den kommersielle programvarens stadig større overlegenhet innen teknologi og brukervennlighet, spesielt med tanke på samkjøring og integrasjon. Ballmer beskriver Longhorn som en "ny plattform som vil gjøre det enklere å utvikle og integrere applikasjoner og nettsteder, gi en mer effektiv forvaltning av informasjon, og gjøre det mulig å presentere informasjon på et rikere og mer visuelt tiltrekkende vis."

Et annet viktig tiltak vil være å trappe opp anstrengelsene for å sikre at særlig unge utviklere satser på Windows framfor Linux og Java.

– Microsoft vil investere i framstillingen av målrettede, rimelige og lett anskaffbare utgaver av våre produkter for å glede og engasjere kritiske markedssegmenter, særlig kunnskapsrike og innflytelsesrike unge teknologiinteresserte, skriver Ballmer.

Internt vil Microsoft reorientere sine bonussystemer for i sterkere grad å premiere det som utløser kundetilfredshet. Windows-koden skal gjøres mer oversiktlig slik at det blir lettere for utviklerne å skreddersy moduler til spesifikke behov.

Til toppen