Ballmer jakter på ny leder for nettsatsingen

Det skjer en stor reorganisering i Microsoft, og det jaktes på noen for å lede online-tjenestene.

Ballmer jakter på ny leder for nettsatsingen

Det skjer en stor reorganisering i Microsoft, og det jaktes på noen for å lede online-tjenestene.

Hver juli sender Microsofts toppsjef Steve Ballmer en e-post til alle sine medarbeidere, der han gjør rede for prioriteringene og utfordringene i kommende regnskapsår.

I årets melding kunngjør Ballmer en ny omfattende omorganisering av Microsoft, der han delvis gjør om på tiltak som ble gjennomført under den forrige store omorganiseringen, i 2005.

Da ble Microsoft delt i tre store forretningsområder: Windows og Internett (offisielt kalt «Platforms and Services»), bedriftsløsninger, og underholdning og «dingser». Den suverent største av disse, målt i antall ansatte, er Windows og Internett. Ballmer begrunnet samlingen av Windows og nett med at det var strategisk gunstig å se programvare og tjenester under ett.

Nå har han ombestemt seg. Avdelingen deles i to: Windows med de relaterte nettjenestene Windows Live, og «Online Services» som omfatter søk, nettannonsering og MSN, med tilhørende verktøy.

Sjefen for Windows og Internett, Kevin Johnsen som ble utnevnt for tre år siden, og som har hatt ledende stillinger i Microsoft siden han kom dit fra IBM i 1992, slutter.

Amerikanske medier melder at han vil ta over som toppsjef i Juniper Networks, og at han lenge har uttrykt et ønske om selv å bli toppsjef en dag. Ballmer gir mye ros til Johnsen, og i meldingen skinner det ikke gjennom noen form for underliggende kritikk. Med ansvar både for Windows, konkurransen med Google og forhandlingene med Yahoo, kan man anta at Johnsen har hatt rimelige tøffe dager de siste månedene.

Ballmer overtar selv Windows og Windows Live, og lederne for disse områdene rapporterer heretter direkte til ham.

Det er ikke utnevnt noen ny sjef for den nye avdelingen for nettjenester.

Ballmer skriver i meldingen at det skal opprettes en ny lederstilling for denne avdelingen, og at det foregår en «intern og ekstern» jakt på mulige kandidater. Han uttrykker samtidig tillit til sjefene i begge avdelingene: De «ledes av sterke sjefer i både teknologi og forretninger, med talent og erfaring for å møte utfordringer», heter det.

I meldingen sier Ballmer ellers Microsofts viktigste oppgave er å sørge for at Windows fortsetter å være framgangsrik. Han skriver at Vistas tekniske problemer er tilbakelagt, og at det vil komme en markedskampanje for å imøtegå enhver tvil som kundene fortsatt måtte i forhold til Vista.

Ballmer lover videre at Microsoft vil endre måten de samarbeider med maskinvareleverandører, slik at de kan tilby brukeropplevelser på linje med Apple.

Om Google skriver Ballmer at Microsoft må ta igjen Google når det gjelder søk, og ta sikte på selv å bli markedsleder.

Han mener søk er nøkkelen til inntekter fra nettannonsering, og at det teknologisk sett er overmodent for fornyelse. Han lover tre spesifikke tiltak:

  • Fortsatt satsing på egen forskning og utvikling og ytterligere oppkjøp. (Microsoft kjøpte som kjent det norske søkemotorselskapet Fast i januar i år.)
  • Raskere fornying enn Google innen nøkkelområder, som i kartsøk og nyhetssøk.
  • En helt ny måte å presentere søkeresultater på, som samtidig kan åpne for nye forretningsmodeller.

Ballmer gir ingen tegn på at Microsoft fortsatt kan være interessert i Yahoo. Han gjentar at kjøp av hele eller deler av Yahoo dreide seg om taktikk, ikke om strategi, og at målene vil nås, selv om det vil ta lenger tid uten Yahoo.

    Les også:

Til toppen