Ballmer møtte Monti med tanke på forlik

Microsoft-sjef Steve Ballmer hadde et møte med EUs konkurransekommissær Mario Monti.

Microsoft-sjef Steve Ballmer hadde et møte med EUs konkurransekommissær Mario Monti.

EU-landene uttrykte mandag enstemmig støtte til konkurransekommissær Mario Montis fordømmelse av Microsoft for brudd på EUs konkurranselover. De vil møtes igjen mandag 22. mars for å avgjøre straffetiltak mot selskapet, blant annet en bot i størrelsesorden flere hundre millioner euro, frihet for PC-leverandørene til fritt å velge bort Windows Media Player, og pålegg om større åpenhet rundt hvordan Windows forholder seg til annen programvare. En endelig dom ventes onsdag 24. mars.

    Les også:

Microsoft fortsetter å søke et forlik. I går var det et møte mellom toppsjef Steve Ballmer og EUs konkurransekommissær Mario Monti. Begge har interesse av å finne fram til en løsning som kan settes ut i live med en gang, og avverge en kostbar og langtrukken juridisk prosess. Microsoft har anledning til å anke, men anken vil antakelig ikke ha oppsettende virkning på dommen.

Det ventes at Ballmer og Monti vil fortsette å møtes utover uken.

Ifølge Wall Street Journal ønsker Monti at Microsoft skal gjøre EUs påbudet om fritt valg av mediespiller gjeldende verden over, og ikke bare i Europa. Monti vil videre at Microsoft skal godta en ordning som gjør forliket juridisk bindende, slik at selskapet kan trekkes for retten dersom kommisjonen mener det ikke overholder forliksbetingelsene. EU-regler som åpner for juridisk bindende forlik i antitrustsaker gjelder først fra 1. mai i år.

Til toppen