Ballmer presser ut sin server-sjef

Bob Muglias avgang etter 23 år i Microsoft gjenspeiler intern strid om strategi.

Bob Muglia ble degradert etter fadesen med Hailstorm i 2001, men greide å jobbe seg opp igjen. Nå har han igjen kommet på kant med Steve Ballmer.
Bob Muglia ble degradert etter fadesen med Hailstorm i 2001, men greide å jobbe seg opp igjen. Nå har han igjen kommet på kant med Steve Ballmer. (Bilde: Harald Brombach)

Bob Muglias avgang etter 23 år i Microsoft gjenspeiler intern strid om strategi.

Microsoft-sjef Steve Ballmer sendte i går en e-post til alle Microsoft-ansatte med beskjed om at Bob Muglia skal fratre stillingen som sjef for avdelingen for servere og utviklingsverktøy.

I e-posten, som er gjengitt i sin helhet av Seattle Personal Intelligencer, heter det følgende:

– Bob Muglia og jeg har snakket sammen om den helhetlige forretningen og om hva som trengs for å øke veksttakten. I denne sammenheng har jeg avgjort at det nå er tid å gi STB [Server and Tools Business] en ny ledelse. Dette er bare en erkjennelse av at alle forretninger går gjennom sykluser og trenger ny og forskjellig ledelse gjennom disse syklusene. Bob har vært en fenomenal partner gjennom hele denne prosessen, og han og hans ledelsesteam har lagt opp en riktig strategi.

Ballmer innrømmer i e-posten at ingen kandidat står klar til å ta over etter Muglia. Derfor skal Muglia fortsette å lede forretningsområdet fram til sommeren, og overlappe med sin etterfølger når denne er funnet.

Det er ikke slik at serversatsingen til Microsoft går dårlig. Tvert imot. I regnskapsåret fra juli 2009 til juni 2010 omsatte den for 14,9 milliarder dollar og leverte et driftsoverskudd på 5,49 milliarder dollar. I kvartalet fram til september 2010 vokste omsetningen økte omsetningen med 11,5 prosent til 3,96 milliarder dollar, sammenliknet med samme kvartal i 2009. Driftsresultatet økte med 31,8 prosent til 1,63 milliarder dollar.

IDC-analytiker Al Gillen sier til Wall Street Journal at det vil være vanskelig å finne en leder med Muglias tekniske innsikt i Microsofts produkter, og at Muglia dessuten var kjent for sitt utmerkede forhold til Microsofts største bedriftskunder.

Muglia er den fjerde topplederen som forlater Microsoft siden mai 2010, da Robbie Bach trakk seg som sjef for Xbox-avdelingen («Entertainment and Devices»). I september i fjor trakk Office-sjef Stephen Elop seg for å ta over som toppsjef i Nokia, og i oktober kunngjorde hovedprogramvarearkitekt Ray Ozzie at han ikke ville mer.

I slutten av 2009 meldte finansdirektør Chris Liddell overgang til samme stilling i General Motors.

Andre Microsoft-topper som har forsvunnet nylig er Windows-strateg Mike Nash, direktør for Genuine Software-programmet Alex Kochis, teknologisjef James Allard og Windows-sjef Bill Veghte.

Det er med andre ord lederflukt fra Steve Ballmer. Techweb peker på at det er gruppen med de beste aksjeopsjonene, det vil si de med beste utsikter til personlig rikdom dersom de skulle lykkes i å heve en aksjekurs som har nærmest stått på stedet hvil i fem år, som tydeligvis tror karrieren vil ta skade av fortsatt å arbeide for Microsoft.

At det er strid om strategien, går fram av e-posten om Muglias avgang, siden den forklarer at det skjer etter en diskusjon om helheten og hva som trengs for økt vekst. Hva striden faktisk gjelder, er uklart.

Anonyme kilder er også uklare. Det beste Wall Street Journal kan bidra med, er at det dreier seg om hvordan tildele ressurser internt innen serveravdelingen til nye områder som ennå ikke leverer særlig stor omsetning, for eksempel nettskyen. Azure hører inn under serveravdelingen.

Det pekes på at Muglia i 2001 ble degradert da Ballmer reorganiserte hele Microsoft i desember 2001. Muglia ledet da 3000 medarbeidere i MSN, og ble satt til å bygge opp en ny satsing på lagringsprogramvare, til å begynne med uten noen under seg, ifølge ham selv. Muglia satset på å gjenvinne tillit, og avanserte oppover til å bli serversjef i 2009.

Det som felte ham i 2001 var blant annet hans befatning med «Hailstorm», en løsning for nettjenester som skapte harme verden over på grunn av overtramp mot personvernet.

I fjor høst skapte Muglia en del røre ved å komme med «uklare» uttalelser om Microsofts videre Silverlight-satsing. Dette krevde mye brannslukking fra selskapets side og kan ha bidratt til å svekke Muglias stilling i selskapet.

    Les også:

Til toppen