Ballmer truer med å trekke Windows fra markedet

Microsoft-sjef Steve Ballmer avviser å tilby "opptil 8.000 forskjellige Windows-varianter". "Apokalyptisk retorikk" svarer delstatene.

Microsoft-sjef Steve Ballmer avviser å tilby "opptil 8.000 forskjellige Windows-varianter". "Apokalyptisk retorikk" svarer delstatene.

I går offentliggjorde den ansvarlige dommeren i Microsoft-sakene, Colleen Kollar-Kotelly, videoopptak av vitneavhør av blant andre Microsoft-sjef Steve Ballmer. Avhørene var gjort tidlig i februar.

Opptakene viser at Microsoft-ledelsen ikke sparer på kruttet i sin argumentasjon mot delstatene som akter å videreføre det store monopolsøksmålet mot selskapet. Delstatene krever blant annet at Microsoft må gjøre det mulig for PC-leverandører å tilby Windows med andre nettlesere, meldingsformidlere og multimediaspillere enn dem Microsoft har integrert i Windows.

Ballmer avviste dette kravet som totalt urimelig. Han mente Microsoft ville være nødt til å vedlikeholde et assortert utvalg av mellom 4.000 og 8.000 "unike versjoner av Windows". Siden dette er umulig, krever delstatene i virkeligheten at produktet fjernes fra markedet. "Hvis du ikke kan levere Windows, er hele leken slutt."

Med andre ord: "Game over" for Microsoft hvis delstatene får det som de vil.

Talspersoner for delstatene avviser dette kontant. "Oppblåst retorikk og apokalyptiske spådommer" sa Richard Blumenthal, Attorney General i Connecticut.

Ballmer fikk vanskelige spørsmål knyttet til Windows XP Embedded, en versjon av Windows XP som er beregnet på dedikert apparatur. Ifølge Microsoft har XP Embedded en modulær oppbygging som gjør at systemet lett kan tilpasses ulik krav og funksjonalitet. Med andre ord: Der det ikke er behov for nettleser, fjernes nettleseren. Der det ikke trengs multimedia, fjernes Media Player. Altså nøyaktig de egenskapene delstatene krever av en "strippet" versjon av XP. Ballmer forsvarte Microsofts syn at XP og Embedded er forskjellige, og at XP ikke er laget slik at de kan strippes etter behov.

Delstatene presiserte i går - altså noen uker etter vitnemålet til Ballmer - at de krever en modulær oppbygging av Windows, slik at funksjonalitet som også leveres i form av selvstendige applikasjoner fra Microsofts konkurrenter, kan fjernes fra systemet uten at det ødelegger verken grunnleggende funksjonalitet eller ytelse.

Delstatene endret også sitt krav i forhold til Java. I vitnemålet fra tidlig i februar klaget Ballmer over at Microsoft skulle pålegges alle omkostningene i utviklingen av en Java virtuell maskin for Windows. Delstatene presiserer nå at Microsoft ikke skal bære utviklingskostnadene, men bare være forpliktet til å distribuere Java med alle sine Windows-pakker.

Dommer Kollar-Kotelly overser to parallelle juridiske prosesser. Den ene skal godkjenne - eller avvise - forliket mellom Microsoft på den ene siden og USAs justisdepartementet og ni delstater på den andre. Den andre behandler de forslag til utvidede straffetiltak fremmet av de ni delstatene som deltok i det opprinnelige søksmålet, men som nektet å skrive under på forliket.

Til toppen