Bane Tele blir AS

Jernbaneverkets televirksomhet Bane Tele blir trolig aksjeselskap fra 1. juli, om regjeringen får det som den vil.

Jernbaneverkets televirksomhet Bane Tele blir trolig aksjeselskap fra 1. juli, om regjeringen får det som den vil.

Overfor konkurrerende virksomheter vil det være mest ryddig at Jernbaneverkets kommersielle utnyttelse av overskuddskapasiteten i fiberkabelanlegget blir organisert i et eget selskap, skriver departementet fredag.
Bane Tele ble opprettet i 1998 for å selge ut den overkapasiteten som lå i jernbaneverkets telenett som følger jernbanesporet.


Nettet dekker 90 prosent av byer og tettsteder med mer enn 8.000 innbyggere i Norge, og virksomheten har siden starten nådd en omsetning i fjor på 78 millioner kroner, men med et underskudd før skatt på 18 millioner kroner.
Samferdselsdepartementet Terje Moe Gustavsen mener at en omdannelse til et aksjeselskap vil gjøre det lettere for Bane Tele å operere som en kommersiell aktør i markedet for tele og datatjenester.


Selskapets viktigste konkurrenter i dag er Telenor og Enitel.

Regjeringen foreslår at endringen skjer fra 1. juli, og at dagens aktiviteter i Bane Tele overdras til aksjeselskapet som skal være eid av Jernbaneverket.

Bane Tele vil ikke eie fibernettet, men vil sikres langsiktige leierettigheter til overskuddskapasiteten i både fibernett og føringsvei.

Til toppen