Bane Tele sikret e-verkenes støtte

De 39 energiverkene som leier ut fibernett til Enitel, har kommet til enighet med Bane Tele om en ny leieavtale. Dermed ligger veien åpen for Bane Tele som landets største utfordrer til Telenor på nettsiden.

De 39 energiverkene som leier ut fibernett til Enitel, har kommet til enighet med Bane Tele om en ny leieavtale. Dermed ligger veien åpen for Bane Tele som landets største utfordrer til Telenor på nettsiden.

Torsdag morgen overtok Bane Tele den delen av jernbaneverket som steller med utleie av jernbaneverkets eget telenett, Bane Tele, de mest sentrale delene av Enitel, det vil si fibernett og datakom. Bane Tele ble i sommer omdannet til et aksjeselskap, som er hundre prosent statlig eid.

Men etter oppkjøpet av Bane Tele var det nærmest avgjørende å få med de lokale energiverkene og sikre seg en ny leieavtale. Forhandlingene torsdag endte med en avtale, noe e-verkenes advokat Jan Fredrik Wilhelmsen, ifølge Aftenposten sa seg godt fornøyd med. - Vi har fått en aktør som vi har veldig stor tro på.

På Trygve Tamburstuens merittliste står både NetCom GSM ASA og "gamle" Sense, sistnevnte endte riktignok med konkurs. Men siden han overtok sjefsjobben i Bane Tele er det klart at han har fått en ny arena å spille på. Natt til torsdag slo han to fluer i en smekk; kjøpte Enitels kjernevirksomhet for en svært lav pris på 300 millioner kroner, samt å få nullet ut en fordring mot Enitel på over 100 millioner kroner.

Bane Tele eier fra før over 5.000 km med telelinjer langs norske jernbanespor, og mer enn dobler kabellengdene når Enitels 6.000 km nå overtas. Men Bane Tele som før nøyde seg med Norge som arena, får med Enitel-avtalen også fatt på nordre del av selskapets fiberring, som sikrer kontakt med flere nordiske byer. Blant de delene som ennå ikke er solgt ut av Enitel er Nordsjøringen.

Enitel-delene som Bane Tele har kjøpt vil få navnet Bane Tele Nett og drives som et datterselskap. Bane Tele betaler kontant med penger som selskapet fikk da selskapet ble omgjort til et aksjeselskap i sommer.

-Vi er fornøyd med at vi kom frem til en løsning slik situasjonen var. Men vi beklager sterkt at så mange av Enitels ansatte nå mister jobben, sier administrerende direktør Pål Kristoffer Sørvoll i Enitels konkursbo til Aftenposten.

Vel 110-120 Enitelansatte jobber i de virksomhetene som Bane Tele har kjøpt. Det er fortsatt uklart hvor mange av de ansatte som beholder jobben.

Til toppen