Banebrytende forskning fra 30.000 PC-er

For første gang har beregninger fordelt på titusener av PC-er bidratt til publiserte forskningsresultater.

Prosjektet Folding@Home ved Stanford University er det første tilfellet der beregninger fordelt på titusener av PC-er har bidratt til publiserte forskningsresultater.

Folding@Home ble lansert 1. oktober 2000 av assisterende professor Vijay Pande for å utnytte ledig prosessorkraft fra frivillige Internett-tilkoplede PC-er over hele verden til å teste ut algoritmer som forutsier foldingsprosesser i proteiner. Dette er en type prosesser forskere må forstå bedre som ledd i kampen mot sykdommer som Alzheimer, kugalskap, Creutzfeldt-Jakobs' syndrom, Parkinson og muskelsvinn.

Hittil har flere enn 100.000 PC-brukere lastet ned klienten som lar dem bidra med ledig prosessorkraft til prosjektets beregninger. 30.000 av dem er brukt til å simulere foldingen av et bestemt protein og gitt forskerne muligheten til å sjekke sine algoritmer mot eksperimenter i laboratoriet. Beregningene er så kompliserte at en vanlig PC bruker et døgn på å simulere ett nanosekund av en foldingsprosess.

De 30.000 PC-ene gjennomførte 32.500 simuleringer med til sammen 700 mikrosekunders folding. Det endelige resultatet - at dette bestemte proteinet folder på seks mikrosekunder - svarte bra til det som ble observert i laboratoriet. I siste nummer av Nature er det offentliggjort en artikkel der Pande beskriver både eksperimentene og de distribuerte beregningene.

Ingen av de øvrige prosjektene der beregningsoppgaver fordeles til titusener av PC-er - for eksempel SETI@Home der signaler fra verdensrommet analyseres for tegn til liv, eller tilsvarende prosjekter innen kreftforskning, primtall eller kryptering - har hittil gitt materiale som har vært brukt i noen vitenskapelig publikasjon.