BaneTele gir fra seg GSM-R-konsesjon

Under onsdagens ekstraordinære generalforsamling i BaneTele ble det besluttet å tilbakelevere konsesjonen for frekvensressursene til GSM-R.

Under onsdagens ekstraordinære generalforsamling i BaneTele ble det besluttet å tilbakelevere konsesjonen for frekvensressursene til GSM-R.

- Dette er en konsekvens av statsbudsjettet der regjeringen legger oppt til at oppdraget om utbygging og drift av GSM-R legges ut på anbud, skriver konstituert toppsjef Matthias Peter i BaneTele i en pressemelding.

"Generalforsamlingen pålegger på denne bakgrunn styret i BaneTele å tilbakelevere konsesjonen for frekvensressurser til GSM-R til Post- og teletilsynet. Vedtaket iverksettes straks Stortinget har behandlet St.prp nr.1 Tillegg nr. 2 (2002-2003), og gitt sin tilslutning til regjeringens forslag om at oppdraget for utbygging og drift av GSM-R skal legges ut på anbud", heter det i vedtaket som har en forutsetning; BaneTeles rettigheter i henhold til infrastrukturavtalen mellom BaneTele AS og Jernbaneverket skal ligge fast.

I en protokolltilførsel fra styret blir det også informert om at styret den 30. oktober i år ble anmodet skriftlig av Steinar Killi om å tilbakelevere konsesjonen. I samsvar med styrevedtaket forutsetter styret at generalforsamlingens vedtak ikke utelukker at BaneTele kan kreve tilbakebetaling av kostnader som selskapet har hatt med den planlagte etableringen av et GSM-R-system.

BaneTele bereder samtidig grunnen for at selskapet skal kunne delta i den kommende anbudskonkurransen.

I generalforsamlingens vedtak heter det at styret forutsetter "[...] at anbudsprosessen om operatørskapet for GSM-R legges opp slik at BaneTele ikke hindres fra å delta i anbudskonkurransen [...]" og at "[....] nåværende og fremtidige eierstrukturer ikke vil hindre BaneTele i å være en fremtidig tilbyder[...]".

Les også:

Til toppen