BaneTele kaster styret og skal granske Tamburstuen

En uavhengig part skal granske både administrerende direktør Trygve Tamburstuen og BaneTele styrets disposisjoner. Det melder jernbanedirektør Steinar Killi.

En uavhengig part skal granske både administrerende direktør Trygve Tamburstuen og BaneTele styrets disposisjoner. Det melder jernbanedirektør Steinar Killi.

Denne høsten har telegründeren Trygve Tamburstuen fått gjennomgå kraftig i mediene.

Dagens Næringsliv har i en artikkelserie belyst en sak som finansmagasinet Kapital skrev om i juni 2002.

BaneTele-sjef Trygve Tamburstuen kan, ifølge medieoppslagene, ha opptrådt inhabilt i forbindelse med en avtaleinngåelse med selskapet Media Netwerk, der Tamburstuens svoger eier halvparten.

Den nå sykmeldte Tamburstuen mener det dreier seg om en svertekampanje og at DN beveger "seg over en grovhetsgrense når de på en infam måte trekker en sammenheng mellom et kortsiktig lån ytet fra BaneTele til Media Netwerk og Nordic Managements lånesøknad til styret i BaneTele AS. " (sitat fra en kommentar på BaneTeles egen hjemmeside).

Saken toppet seg da informasjonssjef Birgitte Frisch offentlig gikk av med en begrunnelse om at hun ikke fikk gjort jobben sin på grunn av manglende informasjon.

Like etter trakk sykmeldte Tamburstuen seg fra stillingen som BaneTele-sjef.

Les også:


I dag var det generalforsamling hvor den eneste representanten, jernbanedirektør Steinar Killi, bestemte seg for å kaste det nåværende styret og gi det nye styret i oppgave å oppnevne uavhengige representanter i granskingen.


Den 14. november oversendte generalforsamlingen i BaneTele styrelederen Stein O. Nes sin redegjørelse om selskapet til Samferdselsdepartementet. Men det roet ikke gemyttene.

- Det har vært en stor etterspørsel etter hva som har skjedd. Da styrelederens redegjørelse ikke skapte ro i saken, så jeg som eneste mulighet å få til en uavhengig gjennomgang av det som har skjedd, sier Killi til digi.no.

- Dette er den eneste muligheten jeg ser for å skape ro i saken og sikre at BaneTele videre får den nødvendige tiltro i markedet, sier han videre.

- Jeg har som utøver av funksjonen som generalforsamling i BaneTele as i dag bedt om at styret fratrer, sier han videre. Dette innebærer altså at det nye styret blir oppdragsgiveren for gjennomgangen som knytter seg til den tidligere administrerende direktørens disposisjoner og også omfatter det gamle styrets behandling av den tidligere administrerende direktørens disposisjoner.

I en pressemelding melder Killi at det på dagens ekstraordinære generalforsamling ble oppnevnt et nytt styre i BaneTele med denne sammensetningen av aksjonærvalgte styrerepresentanter:

  • Siv.ing. Bjørn Kristiansen, (48), leder (partner)
  • Siv.øk. Randi Flesland, (47), styremedlem (adm.dir i Luftfartsverket)
  • Siv. ing. Olaf Melbø, (53),styremedlem (utbyggingsdir. Statsbygg)
  • Cand. oecon. Anita Skauge, (44), styremedlem (plan- og utredningsdir. Jernbaneverket)

Til toppen