Banetele-salget sluttføres ikke før til høsten

Utfallet er gitt, men først skal opposisjonen få sagt sitt om salget. Dermed blir det utsatt til høsten.

Banetele-salget sluttføres ikke før til høsten

Utfallet er gitt, men først skal opposisjonen få sagt sitt om salget. Dermed blir det utsatt til høsten.

Den sittende regjeringen har flertall i Stortinget og så lenge de internt er enige, er det lite opposisjonen kan gjøre med statens salg av Banetele til Bredbåndsalliansen.

Opposisjonen med Høyres Børge Brende i spissen har krevd en omfattende gjennomgåelse og muligens også en stortingshøring om saken. Overaskende nok har de fått støtte for kravet på tvers av Næringsministerens ønske.

- Det er behov for en slik grundig behandling, særlig fordi styret i Banetele var uenig i fusjonen og valgte å gå av. Men Ap, SV og Sp står sammen om at løsningen Næringsdepartementet har valgt for Banetele er meget god. Den vil bli gjennomført, sier Senterpartiets Lars Peder Brekk, leder av Stortingets næringskomite og saksordfører for Banetele-saken til Dagens Næringsliv.

Næringsministeren er negativ til utsettelsen og mener at det vil være til hinder for det nye styret i Banetele når de skal iverksette endringene i selskapets strategi.

- Det er således etter min vurdering sterkt ønskelig at saken kan avklares i vårsesjonen, skriver Næringsminister Odd Eriksen til Stortingskomiteen.

Det forrige styret i Banetele gikk av i protest mot salgsprosessen og Næringsministerens beslutning om å selge til Bredbåndsalliansen.

Til toppen