BaneTele skal IKKE søke på UMTS-lisens

BaneTele skal ikke søke på den fjerde UMTS-lisensen, det blir det opp til en eventuell partner å gjøre, understreker styreformann Stein Nes.

I går la regjeringen frem sin mobilmelding der man blant annet foreslår at den fjerde lisensen for UMTS-mobilnett skal utlyses igjen.

Lisensen gikk først til Broadband Mobile, men dette selskapet gikk konkurs.

Les også:

BaneTele, eier av fibernettet som ligger langs jernbane-nettet i Norge og dessuten kjøper av store deler av Enitels nasjonale nettverk, blir trukket frem som den mest sannsynlige søkeren på den fjerde lisensen.


I Dagens Næringsliv utrykker BaneTele-sjef Trygve Tamburstuen interesse, men synes en startpris på 200 millioner for lisensauksjonen er høyt.

Men skulle BaneTele søke, blir Samferdselsdepartementet stående i en vanskelig dobbeltrolle. For departementet eier Jernbaneverket som igjen eier BaneTele. Og skal BaneTele ha penger til å bygge UTMS-nett, må trolig departementet godkjenne risikoen og kanskje bevilge penger.

Men Jernbaneverket har ingen planer om å spørre departementet om å få bygge et UMTS-nett - det får digi.no vite når vi ringer.

Stein Nes er styreformann i BaneTele og etatsdirektør i Jernbaneverket.

- Vi har ikke noe ønske om å skaffe oss en UMTS-lisens. Vi vil stille vårt nett til disposisjon for en UMTS-utbygger og begrense vår rolle til å være underleverandør, understreker Nes overfor digi.no.

BaneTele vil derfor ikke være den som søker og skal selskapet gå inn i en allianse med for eksempel Orange, blir dette med svært begrensede eierandeler.

- Jernbaneverket har ikke planer om store nyinvesteringer på telesiden, sier Nes og signaliserer at man ikke ønsker å prioritere UMTS over skinnegang og togsett.

Trygve Tamburstuen har ikke svart på digi.nos gjentatte oppringningsforsøk.

Til toppen