BaneTele venter på friere

Næringsministeren åpner for salg av BaneTele. Flere aktører har meldt sin interesse.

Næringsministeren åpner for salg av BaneTele. Flere aktører har meldt sin interesse.

Forliket mellom regjeringen og Arbeiderpartiet om bredbåndspolitikken har foreløpig sagt nei til et bredbåndsfond på tre milliarder kroner for utbygging i distriktene. Derimot har forliket styrket betydningen av aktiv konkurranse ved at BaneTele får rollen som landsdekkende transportleverandør.

Nå forhandler regjeringspartiene og Arbeiderpartiet om skjebnen til det statlige teleselskapet BaneTele. Dette selskapet omtales ofte som det eneste som har mulighet til å yte Telenor konkurranse på bredbånd i Norge.

Det er Stortinget som skal godkjenne en passende medeier i det statlige teleselskapet, og det knytter seg stor spenning til BaneTele som en konkurransedyktig aktør på bredbånd i Norge.

En ordknapp Knut Utvik, som er avdelingsdirektør i Eierskapsavdelingen i Nærings- og Handelsdepartementet, vil ikke kommentere oppkjøpsplanene bortsett fra å gjenta at komiteen vil legge vekt på partnere som kan bidra til å utvikle selskapet og gi det gode industrielle og finansielle rammer.

- Bredbåndsmeldingen skal opp til diskusjon i Stortinget til uken, noe som vil gi innspill til prosessen videre, sier Knut Utvik til digi.no

Meglerselskapet ABG Sundal Collier er engasjert for lede prosessen og lete etter mulige kjøpere og alliansepartnere. Meglerhuset skal ikke minst verdisette BaneTele.

Noen prisvurdering er ikke kjent, men det er snakk om nisifrede summer - BaneTele omsatt i 2002 for 602 millioner kroner og fikk et resultat på - 147 millioner kroner.

- Regnskapene for 2003 er ikke klare, men de viser en sterk bedring, forteller Utvik.

Den riktige medeier kan gi Bane Tele en eierstruktur som sikrer et nasjonalt nettselskap med et ende-til-ende bredbåndsnett som kan skape reell konkurranse i markedet.

Flere kjøpere har allerede meldt sin interesse, blant annet Bredbåndsalliansen som består av seks norske energiselskaper som har gått sammen om en felles satsing på bredbånd. Alliansen består BKK, Lyse Energi, Eidsiva Energi, Agder Energi, Nord-Trøndelag Energi og Troms Kraft, som alle er eid av kommuner og fylkeskommuner.

Bredbåndsalliansen har som mål å samordne og standardisere selskapenes nettstruktur, og tilby bredbånd med kapasitet helt fra den ytterste øy og dypeste fjord og langt inn i granskogen mot svenskegrensen. Kundepotensialet ligger først og fremst i selskapenes 670.000 egne kunder. I tillegg kommer flere tusen nettkunder hos samarbeidende selskaper. Over 80 kommuner og fem fylkeskommuner har allerede inngått avtale om bredbånd fra de regionale bredbåndsselskapene innenfor BredbåndsAlliansen.

Også bredbåndsleverandørene Catch Communications, Song Networks og ID-gruppen har meldt sin interesse for et oppkjøp av BaneTele.

- Vårt ambisjonsnivå er å utnytte infrastrukturen utenom Telenor som ende til ende transportør, sier administrerende direktør Matthias Peter til digi.no.

BaneTele har sitt utspring i fibernettet NSB i sin tid strakk langs de norske jernbanene for å skape sikker kommunikasjon internt i NSB.

Nå ønsker BaneTele å bli et kommersielt selskap og ta opp konkurransen for fullt.

- Vi må få styrket vår egenkapital og få en drahjelp for å oppfylle vår nasjonale rolle. Vi har et nasjonalt stamnett med stor spredning og er et godt alternativ til konkurrerende telenett. Som transportør kan vi bli en multiservice-leverandør av tjenester til både El-næringen, telefoni-leverandørene, Internett og video on demand, framholder Peter, som viser til en spenstig forretningsplan over alle muligheter framover.

Til toppen