BaneTele vil bygge og utvikle et nasjonalt IP-nett

BaneTele forener krefter med Datametrix og Cisco for å bygge et nasjonalt IP-nett. Kontrakten har en verdi på minst 100 millioner for Datametrix alene.

BaneTele forener krefter med Datametrix og Cisco for å bygge et nasjonalt IP-nett. Kontrakten har en verdi på minst 100 millioner for Datametrix alene.

Utbyggingstakten av de fiberoptiske nettene skyter for alvor fart neste år. Bane Tele, som formelt sett er en del av jernbaneverket, disponerer et fiberoptisk kommunikasjonsnettverk langs jernbanelinjene i Norge. Dette nettet har tilknytningspunkter ved de fleste jernbanestasjoner, som blant annet inkluderer 19 av de 20 største byene i Norge.

Under ledelse av Trygve Tamburstuen har BaneTele utviklet og posisjonert seg med en ambisjon om å utvikle nettet forretningsmessig, der målet er å bli en ledende leverandør av kommunikasjonstjenester i Norge i løpet av en treårsperiode.

Det er BaneTele som eier nettverket, men Datametrix har forpliktet seg til å være aktiv samarbeidspartner både under implementeringsfasen og når nettverket settes i permanent drift.

Jernbanestasjonene skal nå utvikles til lokale knutepunkter for bredbåndstjenester slik at lokalsamfunnene fullt ut kan ta del i den revolusjonen man nå ser innenfor bredbåndstjenester. På denne bakgrunn vil dette bredbånds-nettverket raskt sørge for en meget høy dekningsgrad også ute i distrikts-Norge, så fremt det går et tog i nærheten.

- Med Datametrix på laget kan vi nå realisere målsettingen om et markedsledende nasjonalt IP-nettverk, og samtidig fylle denne målsetting med nødvendig teknologi og innhold, sier administrerende direktør i BaneTele, Trygve Tamburstuen.

Til toppen