Bank-ID kan bli gullgruve for bankene

Innføringen av Bank-ID kan åpne for store, nye inntekter til DnBNOR og andre banker.

Innføringen av Bank-ID kan åpne for store, nye inntekter til DnBNOR og andre banker.

Bank-ID er en elektronisk legitimasjon- og signaturtjeneste som tilbys av bankene i Norge. Bank-ID kan sammenlignes med løsningen for nettbanker, hvor kundene benytter en kodekalkulator for å logge seg inn på nettbanken.

Med Bank-ID er det imidlertid mulig å handle og utføre tjenester på en sikker måte flere andre steder. Det vil si i de nettbutikkene og nettstedene som har en Bank-ID-avtale. Rent fysisk foregår det ved at kunden logger seg inn med Bank-ID, og så sendes informasjon om kunden automatisk fra banken og en annen felles sentral til nettstedet.

Her vil det åpne seg en ny inntektskilde for bankene. Dersom det går slik bankene håper, kan dette bli en virkelig pengemaskin. Bankene vil tjene penger hovedsaklig på to måter: Først gjennom salg av Bank-ID-løsningen og tilhørende transaksjons- og rådgivningstjenester til brukerstedene. I tillegg vil det bli en avgift per Bank-ID-godkjenning hver gang kunden benytter en slik tjeneste på nettet.

- De største verdiene ligger i brukerstedene. Vi har ikke kvantifisert hvor store inntekter det kan dreie seg om. Det er veldig komplisert, sier Gunilla F. Grimsgaard, leder for BankID og elektroniske kanaler i DnBNOR.

BankID er basert på en samordnet infrastruktur som er utviklet av flere av de store bankene i regi av Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen. Den felles standarden for Bank-ID er ferdigutviklet, men bankene bestemmer selv utformingen og innholdet i de tjenestene som tilbys. Bankene kommer nå til å konkurrere seg i mellom om å selge Bank-ID-løsninger til private og offentlige brukersteder.

Størrelsen på inntektene er avhengig av hvor flinke bankene er til å selge Bank-ID-løsningen til brukerstedene.

- Det er snakk om betydelige kostnadseffektiviseringer for brukerstedene, og vi ser for oss at vi skal ha en del av den kaken. Størrelsen på inntektene er avhengig av markedspenetrasjonen, og det er igjen avhengig av at vi klarer å kommunisere hvilken merverdi som ligger i Bank-ID for brukerstedene, sier hun.

Dersom bankene lykkes, er det liten tvil om at det kan bety gode inntekter. Først ved salg til brukerstedene, og deretter inntekter fra en egen avgift per ID-godkjenning. Bankene vil dermed tjene penger på samme måte som betalingskortselskapene gjør, altså ved å formidle penger på Internett.

- Bank-ID i seg selv er ingen betalingsløsning, men man kan bruke netthandel sammen med Bank-ID. Det er en hypotese at man kan ta en andel av det markedet som betalingskortselskapene har på Internett i dag, sier Grimsgaard.

Det er en rekke fordeler med Bank-ID. For selskapene og offentlige nettsteder kan Bank-ID bidra til store kostnadskutt, fordi kunden kan gjøre mer av "papirarbeidet" selv. I tillegg er det mulig å gjennomføre handelen der og da, i stedet for at kontoen blir trukket i etterkant slik det gjøres om man benytter bankkort på nettet.

For kundene vil Bank-ID blant annet gi større sikkerhet og kunden trenger bare å forholde seg til et brukernavn og passord, i stedet for mange ulike. Han vil også kunne benytte tjenestene når som helst på døgnet, og han vil kunne få spesialtilpasset informasjon tilrettelangt for seg.

Til toppen