Bank-Norge satser alt på Java

EDB utvikler Norges tyngste IT-systemer. De satser alt på Java og skyr Microsoft .Net. Her er hvorfor:

EDB utvikler Norges tyngste IT-systemer. De satser alt på Java og skyr Microsoft .Net. Her er hvorfor:

Når folk flest hører om IT-systemene til banker, tenker nok de aller fleste umiddelbart på stormaskiner og eventuelt Unix. Dette var nok sannheten for en del år tilbake, men i dag er det andre løsninger som står for viktige deler av virksomheten.

EDB Bank & Finans, som leverer applikasjoner og løsningskomponenter til majoriteten av norske banker, lagrer fortsatt transaksjons- og kontodata på stormaskiner, men i tjenestene rundt benyttes nå J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Selskapet har med nærmere 200 utviklere, systemarkitekter og prosjektledere bygget et av Norges største Java-miljøer. Dette utgjør omtrent en tredel av selskapets utviklingspersonell.

Blant de J2EE-baserte tjenestene EDB Bank & Finans tilbyr, er nettbankløsninger for bedrifter i 120 ulike banker, nettlån, mobilbank, SMS-varsling, en kredittkortløsning og tilgangskontroll.

Rolf Dahl, systemsjef i EDB Bank & Finans, forteller til digi.no at valget av J2EE i systemene omkring stormaskinene ble gjort allerede i skiftet 1999/2000.

Systemene man til da hadde benyttet, var spredd over svært mange plattformer, med ulike Unix-baserte systemer med løsninger basert på språk som Cobol, C/C++ og Progress, samt Oracle og Progress databaser, men også Windows med VisualBasic og C++ i forbindelse med løsninger for bankkontorene.

- Det er mange faktorer som førte til at valget falt på J2EE, blant annet dets unike muligheter til å bygge videre på gamle arkitekturer, sier Dahl.

Viktig for EDB var J2EEs multilags komponentbaserte arkitektur, som blant annet gir store muligheter for gjenbruk, spesielt innen forretningskomponenter.

- Svært viktig er plattformuavhengigheten. Denne er markedsdrevet med Unix internt og Windows i bankene. Andre faktorer er velprøvde konsepter for skalering og sikker produksjon, men også velprøvde konsepter for kundetilpasninger og integrasjon i begge ender, sier Dahl.

Ved å skifte til J2EE fikk EDB også en langt mer uniform arkitektur. Dette ga ifølge Dahl store produktivitetsfordeler.

- Utvalget av utviklere med J2EE-kompetanse er stort. J2EE er sentralt hos alle ledende utdanningsinstitusjoner. I tillegg er det enormt god tilgang på J2EE-kompetanse og -materiale på nettet, forteller Dahl.

- Tilbudet av funksjonalitet av typen mellomvare er riktig, og siden J2EE er langt mer utbredt enn de tidligere, langt mer lukkede systemene, er også tilgangen på konsepter og løsninger basert på åpen kildekode langt bedre.

- Valget var uansett enkelt. Den internasjonale finansbransjen hadde allerede valgt Java. For oss var timingen derfor god, siden plattformen på dette tidspunket allerede var velprøvd, forklarer Dahl.

Han legger til at J2EE også var i stand til å tilfredsstille ekstreme krav til transaksjonsvolum og sikkerhet.

Dahl nevner bare Microsofts forløper til .Net som alternativ kandidat til J2EE på det tidspunktet.

- Microsoft ble ikke valgt på grunn av skepsis til selskapets evne til å levere en storskala plattform.

Dahl mener fortsatt at selskapet gjorde det rette valget da J2EE ble valgt.

- Microsoft har fortsatt ikke overbevist, og definitivt ikke innen finansbransjen.

EDB Bank & Finans må likevel forholde seg til .Net, da enkelte kunder har løsninger basert på denne teknologien. Men ifølge Dahl er det først og fremst snakk om løsninger for enklere transaksjonskompleksitet og med lave volumer.

Dahl innrømmer dog at han er noe betenkt over det noe uklare perspektivet på eierskapet til Java.

- Men vi har stor tillitt at IBM fortsatt vil satse og bidra innen J2EE, uansett hvilket forhold Sun og Microsoft får til hverandre, sier han.

- Målet nå er å oppnå ytterligere forbedringer ved hjelp av økt fokus på prosesser.

På spørsmål om ikke Java med plattformuavhengigheten blir mindre effektiv å kjøre enn alternative, mer maskinvareoptimaliserte løsninger, svarer Dahl at dette nok stemmer, men at det ikke er et problem. I stedet tar man i bruk kraftigere maskinvare, og Javas "just-in-time"-kompilering benyttes i liten grad. I tillegg har selskapet personell som er spesialister på å få mest mulig ut av maskinvaren.

- Maskinvaren er uansett den minste av kostnadene, sier konserndirektør i EDB Bank & Finans, Ole Urdahl.

Noen sinke er nok ikke systemene til EDB Bank og Finans uansett. Urdahl forteller at selskapet i 2003 utførte 5,1 milliarder kapitaltransaksjoner. Den mest aktive dagen var 22. desember, hvor det ble utført 52 millioner transaksjoner med opptil 300 transaksjoner i sekundet.

- Det hele skjedde uten feil, understreker Urdahl, som forklarer at det opereres med en feilliste for transaksjoner som behøver manuell behandling.

- Vi har flyttet feilsjekken så nær brukeren som mulig, forklarer Urdahl. Han nevner blant annet at det nå ikke er mulig for brukeren å oppgi feil KID-nummer ved betaling av regninger i nettbanken. Dette sjekkes før regningen godkjennes av nettbankløsningen.

J2EE-miljøet til EDB Bank & Finans får stadig mer å gjøre. Ifølge Urdahl ble det lagt ned mer enn 200.000 prosjekttimer i forbindelse med J2EE i fjor, og i år regner selskapet med å komme opp i anslagsvis 250.000 prosjekttimer.

Det meste av arbeidet gjøres i Java-verktøyet JBuilder, men dette er under stadig evaluering. Selskapet har sitt eget MVC-rammeverk (Model-View-Controller), Transigo, og benytter primært applikasjonsserverne WebSphere og WebLogic som produksjonsmiljøer.

EDB Bank & Finans leverer ifølge Urdahl en stor portefølje av programvarekomponenter som kan settes sammen og leveres kundene enten som standard tjenester basert på felles programvare for flere kunder, og kundespesifikke tjenester basert på kundetilpasset programvare. Begge deler leveres sammen med driftstjenester.

I tillegg tilbyr selskapet løsningsleveranser utviklet spesielt for en kunde, basert på programvarekomponenter, og også programvareprodukter levert ferdig pakket og installert hos kunden.

Til toppen