Banken gir deg digital signatur til neste år

Norske banker ligger langt fremme: Til neste år skal de store bankene spre felles digitale signaturer for trygg netthandel og kommunikasjon.

Norske banker ligger langt fremme: Til neste år skal de store bankene spre felles digitale signaturer for trygg netthandel og kommunikasjon.

Bankene er i ferd med å bli enige om en standard for bruk av et felles system for digitale signaturer. Slike digitale signaturer vil i tillegg til enklere og tryggere banktjenester også kunne brukes til trygg netthandel og signering av elektroniske dokumenter.

I utgangspunktet er dette lite dramatisk, men bak bankenes digitale signatur-planer kjempes det to store maktkamper: For i motsetning til dagens systemer, utveksles digitale signaturer med tiltrodde datasentraler som sikrer identifisering, logging og hemmelighold av informasjonen. Bankene planlegger digitale ID-er både som programvare for bruk på PC-er og på smartkort for bruk i butikker, TV-dekodere og andre lesere.

Bankene ser dermed en mulighet til
å dele ut digitale ID-er til sine kunder
som kan brukes til mange flere
funksjoner enn bare banktjenester.
Tipping, helseopplysninger, rabatt-
poeng og handlelister, videoleie og
småpengekort er bare noe av mulig-
hetene et smartkort kan romme.
Utfordringer
Arbeids- og administrasjons-
departementet offentliggjorde nylig en utredning
om digitale signaturer og alle utfordringene for å skape brukervennlige
løsninger.

De store bankene kan tilby nettbutikker og andre aktører tilgang til enorme kundegrupper. Spørsmålet er hvilke banker eller allianser som klarer å tiltrekke seg store partnere som Statoil og Domini-kortet (les: Domino planlegger smartkort med handleliste).

Den andre kampen står foreløpig mellom Bankenes Betalingssentral AS og Ergo Group AS (tidligere Posten SDS), men det kan dukke opp andre aktører som f.eks. EDB Business Partner. Spørsmålet er: Hvem skal få lage og drifte systemene for digitale signaturer?

Bankene ønsker seg én standard, men vil presse prisen.

Mye avgjøres i disse dager, for i løpet av høsten skal flere banker starte pilotprosjekter, forteller Grete Sørensen som på vegne av Sparebank-foreningen og Finansnæringens hovedorganisasjon leder arbeidet med BankID.

Prosjektet har en styringsgruppe med representanter for de fire største bankene - DnB, Kreditkassen, Gjensidige NOR og Sparebank1-gruppen. Sørensen er tidligere markedssjef i Fellesdata. Målet er å få til en løsning som vil la alle kunder - enten de er privatpersoner, bedrifter eller offentlige institusjoner - kommunisere med hverandre. Dette krever felles kjøreregler, men bankene skal ikke bruke samme tekniske system. Bankens Betalingssentral skal i utgangspunktet bare supplere enkelte fellesfunksjoner.


- Hver av bankene har sine egne IT-systemer og skal etter at vi har blitt enige om felles standarder, velge sine egne tekniske løsninger. Det er dyrt å etablere digitale signatur-systemer, og så langt har bare BBS og Ergo Group etablerert løsninger. Men det kan også dukke opp konkurrenter fra utlandet som for eksempel tyske Hypovereinsbank som har varslet en europeisk satsing, forteller Grete Sørensen til digitoday.no.

Flere store banker skal i løpet av høsten starte pilotprosjekter. Allerede til neste år vil alle de store bankene tilby digitale signaturer til flesteparten av sine kunder, tror Sørensen.

Hun forteller at Norge er svært tidlig ute med digitale signaturer, noe som skaper både muligheter og utfordringer:

- Digitale signaturer lover enorme besparelser i papirarbeide og store muligheter for elektronisk handel. Men utfordringene er mange. En av dem er at EU arbeider med standarder som fortsatt ikke er klare. En annen er at det er tidlig i utviklingen for IT-leverandørene, noe som betyr dyre løsninger, poengterer Sørensen.

Hun peker blant annet på Finland, der myndighetene påtok seg jobben med å lage en felles standard og delte ut det såkalte Borgerkortet. Men uten tunge private eiere i ryggen, har ikke næringslivet tatt borgerkortet i bruk, og uten tjenester har det ikke blitt noen suksess.

Til toppen