KARRIERE

Banken vil gjøre alle ansatte mobile

DnB Nor samarbeider med Telenor om et prosjekt for konsernets 14.000 arbeidsplasser.

DnB Nor er kjent å satse på mobil tjenester rettet mot kunder.

– Vi har også en ambisjon om å gjøre våre ansatte mobile, sier Cathrine Klouman, konserndirektør IT i DnB Nor, til digi.no. – Vi ønsker at de skal oppleve en mer fleksibel arbeidsdag, og at de skal kunne arbeide uavhengig av hvor de befinner seg fysisk. Fasttelefoner skal erstattes av mobiltelefoner, og stasjonære pc-er skal erstattes av bærbare. Vi vil også innføre nye samhandlingsverktøy.

Klouman ser for seg større fleksibilitet i samspill mellom bankansatte og kunder, men vil ikke gå i detaljer. Hun er først og fremst opptatt av å få overgangen til å virke. Bankens mobile ambisjoner gjelder 14 000 ansatte, og er grunnlaget for en treårsavtale med Telenor.

– Mobile tjenester åpner for nye måter å kommunisere på. Vi tror nye adhoc-måter å arbeide på kan være til gagns for en bedrift som vår, og erstatte etablerte møtestrukturer og tradisjonelle samarbeidsformer. Hvordan det realiseres, er åpen til diskusjon. Personalpolitisk og sikkerhetsmessig opptrer vi forsiktig. Filosofien vår er å skape engasjement. Vi har mange flinke folk med gode ideer på hvordan ting kan gjøres bedre.

Rundt åpenheten i utviklingen av samarbeidsformer og bruken av mobilt utstyr og tjenester, skal det være faste rammer for drift og sikkerhet. Klouman vil ikke ta sjansen på økt risiko for innbrudd i bankens datasystemer.

Konserndirektør IT i DnB Nor, Cathrine Klouman, legger faste rammer rundt overgangen til mobilt IT-utstyr for 14 000 ansatte.
Konserndirektør IT i DnB Nor, Cathrine Klouman, legger faste rammer rundt overgangen til mobilt IT-utstyr for 14 000 ansatte.

– Alt utstyret, alle pc-ene og mobiltelefonene, må administreres. Sikkerhet, support og logistikk er store utfordringer. Vi må sørge for helhetlige og gode tjenesteleveranser, med avklart risiko og ansvarsforhold. Det skal være en god kopling mellom tele og data.

Klouman ser for seg at alle skal få tildelt utstyr tilpasset rolle og behov.

– Det skal være riktig og oppdatert arbeidsverktøy. Vi skal ikke være sinker i klassen, verken på pc eller mobil. Kontrollen skal ligge sentralt: Folk skal bruke det de får utlevert, og det blir ikke anledning til å legge inn applikasjoner og tjenester som ikke er godkjent. Vi vil vurdere ønsker om andre applikasjoner i forhold til forretningsmessig risiko.

Et av kravene til logistikken i løsningen, er at utstyr som svikter – eller stjeles eller mistes – skal kunne erstattes innen svært stramme frister.

– Innenfor enkelte forretningsmiljøer bør en pc som ryker ideelt sett kunne erstattes så raskt som innen et kvarter, ikke bare maskinen men også alle tjenestene og applikasjonene som den ansatte trenger i jobben.

Hvilke mobiltelefoner som skal inn i systemet, er ennå ikke valgt.

– Hvis vi finner ut at iPhone duger, ser jeg ikke bort fra at vi etter hvert vil kunne ta i bruk den også. En annen som kan være interessant, er Blackberry. Vi bruker i dag Microsoft Windows og Office på pc-ene. Telefonene skal samspille med pc-ene, og må håndtere for eksempel e-post og forretningsapplikasjoner. Vi er opptatt av sikkerhet og av at vi skal ha enkel funksjonalitet som sikrer oss god kapasitetsutnyttelse. Utover det har vi ikke noen spesielle preferanser i forhold til valg av tekniske løsninger eller plattformer.

Abraham Foss i Telenor ivaretar sikkerheten når DnB Nor-ansatte bytter ut fasttelefon med mobil.
Abraham Foss i Telenor ivaretar sikkerheten når DnB Nor-ansatte bytter ut fasttelefon med mobil.

For å holde styr på mobiltelefonene har DnB Nor valgt å satse på Telenors tjeneste Mobil Kontroll. Denne tjenesten er ennå ikke tatt i bruk: DnB Nor benytter seg i dag av en tilsvarende tjeneste fra Telenors datterselskap SmartPhones.

– Dette er en løsning som gir sentral styring over mobiltelefonene i en bedrift, forklarer Abraham Foss fra Telenor. – Oppsett kan endres og applikasjoner kan sendes ut til alle mobilene. Hvis en mobiltelefon mistes kan den låses umiddelbart med en telefonlåskode. Vi kan også fjernslette data på en mobiltelefon som er kommet på avveie. Det betyr at alle bedriftssensitive data som måtte lagres på mobilen er sikret.

Ifølge Foss innebærer løsningen også at den som mister en telefon, raskt kan utstyres med en ny og straks få tilgang til alle nødvendige applikasjoner og tjenester.

– Telefoni er virksomhetskritisk for en kunde som DnB Nor, og banken har per definisjon enorme sikkerhetsbehov, understreker Foss.

    Les også:

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.