– Bankene har sovet i timen

DEBATT: – Oslo kan bli ledende fintech-hub i Europa, skriver artikkelforfatteren.

– Bankene har sovet i timen
Bilde:

Av Liv Freihow, direktør for næringspolitikk, IKT Norge

Norge har aldri vært noe globalt sentrum for verdens bank- og finansnæringer.

Med noen få unntak, som finansiering og transaksjoner knyttet til shipping, må man ut av landet for å finne de virkelig store finansmiljøene.

Liv Freihow, IKT Norge, debattvignett

Men i disse dager, når tech og finans møtes i helt nye tjenester, har Oslo plutselig potensial til å seile frem som et sted å regne med.

Driverne

Mer om det litt senere. La oss først ta et skritt tilbake og se på de fundamentale driverne for fintech i Norge:

Fintech er samlebegrepet for digitale finanstjenester. Typisk gjelder dette betaling, transaksjoner, investeringsanalyse, funding, og identifiseringsløsninger – for å nevne noe.

Det som skiller fintech fra finansbransjen forøvrig er muligheten små selskaper har til å levere tjenester – og i noen tilfeller bli game-changere for hele markedet.

Tredjepart

Foreløpig er fintechmarkedet definert av tredjepartaktører – det vil si selskaper utenfor den tradisjonelle finansbransjen som leverer løsninger på toppen av eller som tillegg til bankenes egne tjenester.

Bankene selv har ligget i dvale og har i liten grad drevet innovasjonen innen fintech.

Det har gitt pusterom og store muligheter for små bedrifter som norske mCashZwipeog Encap Security til å sikre seg posisjon i markedet.

Skjermet

Tradisjonelle finansinstitusjoner har, takket være streng regulering og høye inngangsbarrierer, vært skjermet fra konkurranse fra utfordrere – hittil.

Det har vært en sursøt fornøyelse for bankene – som har sovet i timen og unnlatt å å utvikle tjenester i takt med kundenes forventninger.

Fintechaktører opererer i et nytt og annerledes terreng – de er ikke underlagt samme konsesjonkrav og regulering som bankene. Det har gjort det mulig for små aktører å utvikle tredjepartsløsninger som svarer til markedets krav om nye, enkle og sikre digitale finanstjenester.

Bankene våkner

Det er imidlertid god grunn til å tro at bankene er i ferd med å våkne og sette sitt eget innovasjonsmaskineri i sving.

Tidligere i sommer lanserte DNB vennebetalingstjenesten Vipps, som på 10 dager ble lastet ned 100.000 ganger på Apples App Store. Det er bare å forvente at flere banker, og flere tjenester vil se dagens lys innen kort tid.

Oslo er magneten

Tilbake til Oslo. Det krever innsats. Men flere forhold peker i retning av at Oslo kan bli en sentral node og sette sitt sterke og unike preg på fintech:

  • Et voksende knippe fintechaktører med base i Oslo gjør seg merket med globale kunder
  • En attraktiv by å etablere ny virksomhet i – techgründere er som andre og vil gjerne leve gode liv i byen der de jobber
  • Gode muligheter for synergier og samspill mellom norske banker og fintechaktører – bankene ligger bakpå og trenger hjelp
  • Digitalt modne og avanserte brukere i det norske markedet
  • Store internasjonale finansaktører lukter på Oslo for etablering av fintechinnovasjonslaboratorier
  • Politisk oppmerksomhet og iver etter å løfte Oslo frem som fintechby

Og ikke minst: En fantastisk energi rundt techmiljøene i byen.

Les også:

Les mer om: