Bankene klar med felles efaktura-løsning

Så langt har Telenor vært spydspissen i arbeidet med å innføre løsninger for elektronisk fakturering. I dette gamet er det imidlertid ikke bare 'first movers advantage' som gjelder; Uten banker kommer du ingen vei. Så gjett hvem som vinner når bankene lanserer en egen løsning?

Så langt har Telenor vært spydspissen i arbeidet med å innføre løsninger for elektronisk fakturering. I dette gamet er det imidlertid ikke bare 'first movers advantage' som gjelder; Uten banker kommer du ingen vei. Så gjett hvem som vinner når bankene lanserer en egen løsning?

Istedenfor å operere med forskjellige løsninger, velger bankene i Norge å stå samlet om én felles infrastruktur som sikrer at løsningen vil fungere for alle bedrifter som fakturautstedere, og for alle nettbankkunder - uavhengig av bankforbindelse.

I dag lanseres eFaktura - en tjeneste for presentasjon av fakturaer i nettbanken, integrert med bankenes betalingstjenester. Bankene gjennomfører nå pilotdrift av den nye tjenesten for ti store bedrifter pluss et begrenset antall forbrukere - anslagsvis 1.000. Formålet med pilottjenesten er å teste ut funksjonalitets-, kvalitets- og sikkerhetsnivået som er nødvendig før tjenesten kan gjøres tilgjengelig for alle bankenes nettbankkunder.


De ti fakturautstederne som deltar i pilotprosjektet er Enter Card, Hydro Texaco, NetCom GSM, Statoil Norge og Statoil Detaljhandel, Gjensidige NOR Kredittkort, Oslo Energi, Viken Energinett, K-Bank Kredittkort, Lyse Energi og Gjensidige NOR Forsikring. Bankene som deltar er DnB/Postbanken, Kreditkassen, SpareBank1 Gruppen og Gjensidige NOR Sparebank. I tillegg til de bankene som er med i pilotdrift, har også Eika Gruppen og Fokus Bank knyttet seg til samarbeidet. Dette innebærer at så å si alle bankene står bak satsningen på eFaktura. Det er en klar målsetning at samtlige banker skal ha tjenesten implementert så snart som mulig etter at den er lansert.

Utover de bedriftene som er med i pilotdrift, er bankene allerede i dialog med over 100 nye fakturautstedere som sannsynligvis vil kunne ha tjenesten implementert i løpet av neste år. Bankene vil i denne sammenheng forestå salg av selve tjenesten, mens integrasjonsjobben vil bli solgt og ivaretatt av systemintegratorer, sertifisert av bankene og BBS gjennom et partnerprogram.

Ifølge en pressemelding fra Bankenes BetalingsSentral AS har antallet nettbankkunder i Norge kommet opp i nærmere 800.000, og ventes å øke til over 1,2 millioner innen utgangen av 2001. En undersøkelse gjennomført blant et landsrepresentativt utvalg av nettbankkunder i mars i år viste at hele 95 prosent av kundene regnet med å ta i bruk eFaktura dersom de ble tilbudt det.

Bankene kjører en aggressiv strategi for å gjøre eFaktura til en de facto standardløsning på det norske markedet. Blant annet legges det opp til samarbeid med flere programvareleverandører for å sikre at eFaktura etter hvert blir å finne som standardmoduler i de mest anvendte fakturasystemer i markedet.

I løpet av to til fire år forventer bankene og BBS at over halvparten av regninger fra bedrift til privatkunde vil bli presentert og betalt med eFaktura.

Til toppen