Bankene med e-faktura for bedriftene

Bankene drar i gang et e-fakturaprosjekt for bedrifter. Rollen til BBS er uklar.

Bankene drar i gang et e-fakturaprosjekt for bedrifter. Rollen til BBS er uklar.

digi.no får bekreftet at de ledende bankene i Norge har sendt ut en forespørsel til leverandørene om å delta i et nytt e-fakturaprosjekt. Formålet med prosjektet er å innføre et system for elektroniske fakturaer i bedriftsmarkedet.

I dag har bankene en satsing mot private kunder. Denne løsningen er utviklet av Bankens Betalingssentral (BBS), som eies av bankene. For å ikke senke store kostnader i et nytt BBS-prosjekt har bankene sendt ut en såkalt RIF (Request For Information) til leverandørene.

To av de som ser på prosjektet er ErgoGroup og EDB Business Partner, får digi.no bekreftet. Så langt er det få forpliktelser for bankene i utspillet. Likevel er det ambisjoner om å få på plass en løsning innen utgangen av 2004 eller i løpet av våren 2005.

digi.no har spurt en av de sentrale personene i det nye prosjektet, banksjef Johan M. Andresen, om planene.

I dag benyttes BBS på e-faktura til på forbrukermarkedet. Hvorfor ønsker dere å se på andre leverandører og løsninger på bedriftmarkedet?

– BBS har mange roller i forholdet til bankfellesskapet. De har en oppgjørsfunksjon, de er betalingssentral , de drifter teknisk infrastruktur, de er leverandør av fellestjenester, og de er leverandør av tjenester til enkelte banker på lik linje med hvilken som helst annen IT-leverandør.

– Når det gjelder eFaktura håndtering, er det i dag flere IT-selskaper/datasentraler som allerede leverer slike tjenester, og det var naturlig for de samarbeidende bankene legge ut en RFI i markedet for å finne den beste mulige kombinasjon av løsning og pris. Dette i seg selv ekskluderer ikke BBS som leverandør eller driftspartner, sier Andresen.

Hvilke type leverandører ønsker å være med på en slik forespørsel?

– Forespørselen ble sendt ut til et gitt antall relevante leverandører, og vi ha fått positive tilbakemeldinger fra mange. Jeg vil ikke uttale meg om hvilke eller hvor mange.

Ser dere for dere en allianse med nye typer leverandører, eller vil dere eie systemet selv?

– Det er alt for tidlig i prosessen enda til å konkludere på dette spørsmålet. Dette vil bli vurdert når vi kommer til neste fase av prosjektet der detaljeringen vil bli langt større, mener DnB-banksjefen.

Kan du gi en generell gjennomgang av hva dere ser for dere og ønsker dere innen e-faktura for bedrifter?

– Det er gjort mange utredninger vedrørende eFaktura. Bankene har så langt konkludert med at dette er et interessant felt å jobbe videre med. Dette prosjektet har som hovedmål å utrede hvordan bankene kan etablere en felles infrastruktur for formidling av fakturainformasjon mellom bedrifter. En antagelse er at bedrifter, små eller store, i hovedsak vil velge mellom en fil-leveranse eller en løsning tilsvarende "klikk og betal løsningen" som finnes i dag i nettbanker for private.

– Prosjektet har som oppgave å etablere en basis tjeneste som bankene kan samarbeide om. Bankene er enig om at tilleggstjenester utover basis er konkurranse rommet mellom bankene, sier Andresen.

Hva er potensialet for denne typen e-fakturaer?

– Det er gjort utredninger som antyder et totalt fakturavolum i Norge på ca 400 millioner fakturaer pr år. Med bankenes fremtidige løsning, både for B2C og B2B markedet, vil løsningens potensial være det totale fakturavolum, avslutter Andresen.

Til toppen