Bankene slipper gigantisk IT-jobb

Går departementets forslag igjennom, slipper bank-Norge unna å en grisedyr IT-jobb.

Bankene slipper gigantisk IT-jobb

Går departementets forslag igjennom, slipper bank-Norge unna å en grisedyr IT-jobb.

Når du bytter telefon-leverandør i dag, får du med deg nummeret, noe som øker konkurransen i telemarkedet. For det var dyrt og tidkrevende å opplyse alle om ditt nye telefonnummer, noe som bremset mange fra å bytte.

Å la kunder få med seg bankkonto-nummeret hadde vært en god ide, men nå foreslår Finansdepartementet at regjeringen vender tommelen ned.

Å kunne flytte med seg kontonummer blir for dyrt, er konklusjonen fra utvalget, skriver Aftenposten.

Ifølge utvalget kan det koste mer enn 4 milliarder kroner å innføre en ordning med personlige kontonumre.

Årsaken til den høye kostnaden er at bankenes datasystemer må legges fullstendig om. I dag forteller de fire første sifrene i kontonummeret hvilken bank det hører hjemme i.

Arbeidsgruppen skisserer flere mulige tekniske løsninger på problemet, men konkluderer med at tiltaket blir så dyrt at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Rapporten fra arbeidsgruppen skal nå ut på høring.

Til toppen