- Bankene slipper litt lett unna

Mobilbransjen klarte å innføre nummer-portabilitet, og det bør bankene også klare, mener Per Morten Hoff.

- Bankene slipper litt lett unna

Mobilbransjen klarte å innføre nummer-portabilitet, og det bør bankene også klare, mener Per Morten Hoff.

Finansdepartementet har konkludert med at det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt å tvinge bankene til å åpne for at kundene kan ta med seg kontonummeret når de bytter bank.

Det er en konklusjon de har kommet frem til uten å legge frem et konkret regnestykke, og uten å inkludere IT-selskaper med kompetanse på området i sin liste over instanser som ble invitert til å komme med innspill.

    Les også:

Da digi.no ringte en av IT-bransjens mest fremtredende representanter, generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge, for å få en kommentar til dette var han overasket over at IT-bransjen ikke var spurt.

- Når man greier det med 4 millioner mobiler, bør man greie det med bankkontonummer, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, til digi.no.

Det er ingen tvil om at det vil være en kostbar affære å tvinge gjennom en slik fleksibilitet hos bankene. Banknæringen er konservativ, og det fortsatt mange gamle teknologiske løsninger som er i bruk. Kontonummerne er også bygd opp på en slik måte at forskjellige siffre i kontonummere viser informasjon om forskjellige ting, for eksempel hvilken bank det er snakk om.

Spørsmålet er om kostnaden virkelig er så høy som det spekuleres i, og om hvor mye det er vært for samfunnet at det innføres et slikt krav til bankene.

- Sett kreative folk på det, så er det definitivt mulig, sier Hoff.

De fleste er enige i at det ville hatt en positiv effekt for konkurransen i det norske bankmarkedet å få muligheten til å beholde bankkontonummer når man bytter bank.

For privatkunder er det først og fremst snakk om muligheten til å enklere kunne huske kontonummeret, og for å unngå feiloverføringer. For bedriftene, som er mye mer avanserte kunder, er det en dyr affære å bytte kontonummer. Da må IT-systemene oppdateres, alle forretningsforbindelser må informeres, og en lang rekke materiell må lages på nytt. Bedrifter bytter derfor ikke bank med mindre de absolutt må.

Legger man sammen kostnadene som alle bedriftskunder har i forbindelse med bytte av bank, og legger til summen de kunne spart på tøffere konkurranse mellom bankene ville det fort blitt en stor sum. Kanskje nok til at det ville vært samfunnsmessig lønnsomt å tvinge gjennom et slikt bytte.

Økt konkurranse vil gi bedre villkår for kundene, men i banknæringen har norske myndigheter ved flere anledninger latt konkurransehensynet vike for andre interesser. Konkurransemyndighetene har blant annet ved flere anledninger akseptert bankfusjoner med argumenter om at det er viktig med sterke nasjonale eierskap for at ikke utenlandske aktører skal ta over norske banker. Den norske stat er forøvrig storeier i flere norske banker.

Protestene var store da mobiloperatørene ble tvunget til å la kundene beholde mobilnummeret sitt, men det ga en positiv konkurranseeffekt.

- Bankene slipper litt lett unna, sier Hoff til digi.no

    Les også:

Til toppen