Bankene vil tilby kvalifisert e-signatur

De fleste banker vil før sommeren tilby den høyeste form for sikkerhet på elektronisk signatur.

I forbindelse med Min Side-portalen og innlogging til det offentlige, ble det reist en rekke krav til sikker pålogging for elektroniske sertifikater.

Min Side-portalen har i dag to sikkerhetsnivåer: «standard» og «høyt». Utstedere av kvalifiserte sertifikater tilfredsstiller nivået «høyt».

BankID, bankenes elektronisk sertifikat der brukeren logger seg inn med fødselsnummer og deretter en personlig kode og passord, har hittil ikke tilfredsstilt kravet til høyeste sikkerhetsnivå. Nå har bankene varslet at de vil gjøre slutt på denne situasjonen.

Det såkalte BankID-samarbeidet har nemlig varslet at alle utstedere av BankID vil registrere seg hos Post- og teletilsynet (PT) før sommeren. En slik registrering innebærer at de kan godkjennes som utstedere av kvalifiserte sertifikater.

Det er PT som driver tilsyn på e-signaturområdet. Banker som registrerer seg hos PT underkaster seg dermed tilsynet, og oppfyller samtidig e-signaturloven fra 2001 som bygger på et EU-direktiv om et felles europeisk sikkerhetsnivå.

Per i dag er Fokus Bank den eneste banken som oppfyller det høyeste kravet. Andre som PT har godkjent for å utstede kvalifiserte elektroniske sertifikater er Zebsign, Buypass, og Commfides. Buypass har flest kunder gjennom Norsk Tipping, og skal alene fordele over to millioner smartkort med e-signatur.

Fokus Bank var først ute blant bankene med å registrere seg.

Ansvarlig for nettbank og telebank innen det private kundesegmentet i Fokus Bank, Ole Øyen, forteller til digi.no at den første oppgaven vil være å utstyre alle nettbankkunder med BankID-sertifikat.

Utenom Min Side og den offentlige portalen Altinn som samler 14 offentlige etater, deriblant Skatteetaten, Statistisk Sentralbyrå, Brønnøysund-registrene, Lånekassen, Konkurransetilsynet, Kredittilsynet, Norges Bank, Økokrim, Politidirektoratet og Husbanken, har private aktører som Bokklubbene og Komplett.no også tilrettelagt for e-signatur.

Fokus Bank tror det kvalifiserte e-signaturer etter hvert vil bli brukt til mange transaksjoner i forbindelse med boligkjøp, som tinglysing, budrunder og finansiering.

På bedriftskundesiden vil Fokus Bank jobbe med å få i gang samarbeid med flere brukersteder. I dag brukes e-signatur mot kommunale e-servicetorg og til all søknadsbehandling som kan signeres elektronisk.

Til toppen