– Banker kommer ikke utenom «in memory»

Men overgangen vil skje gradvis, heter det i en rapport fra IDC.

– Banker kommer ikke utenom «in memory»
Oracle Exalytics (bildet) og SAP Hana er konkurrerende tilbud innen nisjen «in memory analytics». Bilde:

I løpet av de par siste årene har flere store ERP-leverandører beskrevet sin nye satsing på «in memory» analyse og hvordan teknologien kan gi store bedrifter bedre innsikt i sin løpende forretning, med derav følgende muligheter for både kortsiktige og langsiktige justeringer. Teknologien er knyttet til de mange diskusjonene som føres rundt begrepet – eller utfordringen – «big data».

Fremst står SAP med sin «Hana» og Oracle med sin Exalytics, der maskin- og programvare leveres i en integrert pakkeløsning. Oracle står alene for sin løsning, mens SAP leverer gjennom partnere som Dell og HP.

Bank og finans er blant sektoren som antas å kunne dra stor nytte av at løsninger for forretningsanalyse og beslutningsstøtte kan kjøres mot store mengder data som står øyeblikkelig tilgjengelig i minne til enhver tid. I en nylig utgitt rapport, In-Memory Computing and Its Impact on Banking (15 sider, selges for 1500 dollar), bekrefter analyseselskapet IDC denne oppfatningen.

Rapporten advarer at overgangen til i-minne-analyse ikke vil skje over natten. Det skyldes dels at løsningene er svært kostbare, dels at det er store utfordringer knyttet til behovet for å integrere et mangfold av både datatyper og datakilder. På den andre siden er overgangen allerede i gang, med de største aktørene innen investering og kapitalmarkeder i første rekke.

Ifølge rapportens forfatter, Alex Kwiatkowski, utgjør i-minne-analyse et ekte paradigmeskifte innen måten finansinstitusjoner vinner innsikt i sin egen forretningsinformasjon.

– Overgang til i-minne-teknologi vil gi vesentlige resultater innen nøkkelområder som risikostyring og bekjempelse av svindel. Gitt dagens tilstand innen globale finanstjenester, og den antatte kommende utviklingen, er dette en teknologi som banker ikke har råd til å se bort fra.

Kwiatkowski advarer at en overgang til i-minne-analyse krever to typer tiltak: I-minne-analyse må ikke forbeholdes forretningsanalytikere. Det må brukes aktivt at medarbeidere i førstelinjetjenester, som finanskontrollere og forvaltere av markedsrisiko. For det andre må det parallelt innføres forretningsspesifikke tillegg, og det må utvikles automatiske prosesser og beslutningsstøtteapplikasjoner.