– Banker mest truet av kyberkrim

Problemet er økende, viser fersk rapport.

Banker og finansinstitusjoner er i økende grad truet fra kyberkriminelle, viser en rapport fra revisjon- og konsulentselskapet PwC.
Banker og finansinstitusjoner er i økende grad truet fra kyberkriminelle, viser en rapport fra revisjon- og konsulentselskapet PwC.

Problemet er økende, viser fersk rapport.

Konsulent- og revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC) publiserer onsdag en større gjennomgang av hvordan økonomisk kriminalitet blir behandlet i finansnæringen verden over. Funnene viser med all tydelighet at økonomisk kriminalitet beveger seg mer ut i kyberrommet.

Hele 38 prosent av den avdekkede økonomiske kriminaliteten som utføres mot banker og finansinstitusjoner kan betegnes som kyberkriminalitet, noe som gjør dette til den nest mest hyppige formen for svindel. Den vanligste formen er underslag, som står for 67 prosent av innrapporterte tilfeller.

Rapporten kan du laste ned her (pdf)

Halvparten av de spurte i PwCs undersøkelse svarte at trusselen fra kyberkriminelle har økt de siste 12 måneder, bare 36 prosent i andre type næringsliv svarer det samme. Undersøkelsen viser også at finansnæringen er mer opptatt av omdømmetapet denne type kriminalitet medfører enn hva næringslivet for øvrig er.

Men hva gjøres da for å trene opp de ansatte for å møte denne trusselen? Analysen viser at finansbedriftene ser på kyberkriminalitet som et IT-problem, noe som er stemmer overens med øvrige virksomheter.

Så mange som 30 prosent av de som svarte på vegne av sine arbeidsgivere i finansnæringen svarte at de ikke hadde fått noen opplæring eller trening i hvordan de skal oppdage eller takle denne formen for kriminalitet. Dette er allikevel en langt høyere andel enn i næringslivet for øvrig, der 46 prosent svarer at de ikke har fått noen opplæring.

Undersøkelsen ble utført ved at 3.877 respondenter i 78 nasjoner ble spurt av konsulentselskapet.

    Les også:

Til toppen