Bankfusjon skal kutte IT-budsjettet på 455 millioner

DnB og Gjensidige Nor-fusjonen planlegger store reduksjoner i IT-utgiftene, men står overfor tøffe valg.

DnB og Gjensidige Nor-fusjonen planlegger store reduksjoner i IT-utgiftene, men står overfor tøffe valg.

Svært mye tyder på at DnB og Gjensidige Nor fusjonerer. En av de største drivkreftene i denne og andre bankfusjoner er kostnadsbesparelser, ikke minst på IT-siden.

I løpet av fusjonsperioden på tre år planlegger DnB å spare 445 millioner kroner i forhold til de planlagte IT-budsjettene for disse årene.

Store penger står også på spill for mulige driftspartere: DnB og Gjensidige Nor står for 880 millioner kroner av den årlige omsetningen hos EDB Teamco/Fellesdata.

Hvordan dette skal skje vil ikke DnB si noe om. Noe er forholdsvis enkelt å slutte seg til, men banken står overfor et strategisk meget komplisert valg.

Det enkleste er å effektivisere driften av kontorsystemene og de vanlige IT-systemene. Dette kan gi noen besparelser, men mesteparten av kostnadskuttene må komme i forbindelse med driften og utviklingen av selv banksystemene.

Disse systemene deles tradisjonelt i to: Kjernesystemer som lagrer og prosesserer selv kontoene og transaksjonene. Rundt disse ligger det en rekke systemer som bruker kjernesystemenes data. Dette er Internett-bank, telefonbank og terminalene i bankene.

DnB og Gjensidige Nor sitter her på helt forskjellige systemer.

DnB har utviklet programvaren for både kjernesystemene og kanalene selv. Dette er gjort i Bergen. Driften av kjernesystemene, og de andre bitene gjøres av EDB Teamco/Fellesdata i Oslo og DnBs gamle driftssentral i Bergen som EDB overtok i 2001. Disse kontraktene går ut i 2006.

Gjensidige Nor var ikke store til å gjøre utviklingsjobben eller driftsjobben selv. Deres systemer er både utviklet og driftes av EDBs Temaco/Fellesdata. Men Gjensidige Nor har signert ny avtale med overgang til svensk/finske TietoEnator, trolig i 2005.

Denne avtalen kan dog annuleres på grunn av en fusjon.

Valgene er derfor mange, men man må finne et felles system og en felles løsning for å spare penger. Trolig er dette hovedvalgene:

1: Flytt Gjensidige over på DnBs egenutviklede programvare og fortsette med drift hos EDB, en avtale DnB visstnok i dag er godt fornøyd med.

2: Legge ned den kanskje dyre egenutviklingen og driftsavdelingen i Bergen for å flytte over på programvaren til TietoEnator. Om denne bare kan driftes at TietoEnator i Sverige eller EDB her i Norge er ikke klart.

Til toppen