Bankgiro på Internett

I høst slippes tre løsninger som lar kunder aksessere sine konti eller betale regninger over Internett. Bedrifter og individer vil spare tid og penger. I 1997 kommer mer avanserte løsninger basert på Secure Electronic Transaction (SET) protokollen som åpner for kredittkortbetaling og handel på Internett.

I høst slippes tre løsninger som lar kunder aksessere sine konti eller betale regninger over Internett. Bedrifter og individer vil spare tid og penger. I 1997 kommer mer avanserte løsninger basert på Secure Electronic Transaction (SET) protokollen som åpner for kredittkortbetaling og handel på Internett.

Kampen om betaling over Internett er i full gang. Allerede i 1995 annonserte bla. Bankenes Betalings Sentral (BBS) betaling av TeleGIRO over Internett. Novit AS har også annonsert en tilsvarende tjeneste, Internettbank, og idag annonserte Fellesdata sin løsning, Nettbank. Felles for alle tjenestene er at de er annonsert, men ikke lansert.

Kreditkassen og Landsbanken samarbeider med BBS om TeleGIRO betaling over Internett. Lars Krosby, Informasjonssjef hos BBS, forteller at fra deres ståsted, som utvikler og leverandør, har tjenesten vært teknisk operasjonell i flere måneder.

- Det er opp til Kreditkassen og Landsbanken som våre kunder å bestemme lanseringstidspunktet.

- Løsningen til BBS er basert på TeleGIRO og føger de samme prinsippene som TeleGIRO, sier Asbjørn Klausen i Internett prosjektgruppen hos Kreditkassen. Når tjenesten blir allment tilgjengelig vil de som ønsker TeleGiro over Internett måtte fylle ut en kontrakt og oppsøke en filial for signaturverifisering og henting av digipass kort, en digital kodegenerator.

Børre Gundersen, Internett ansvarlig his Kreditkassen, vil ikke oppgi noen endelig lanseringsdato.

- Vi har vært igang med 100 pilotkunder i flere måneder og har fått svært positiv repsons. Jeg er selv en bruker og kan bekrefte at det fungerer, sier Gundersen. Vi satser på en glidende overgang hvor vi tegne avtaler med flere kunder før vi går ut med en fritt tilgjengelig tjeneste, fortsetter Gundersen. BBS' løsning er primært en betalingstjenste for Giro, men gir ikke tilgang til kontoinformasjon.

Landsbanken deltar sammen med Kredittkassen i BBS' Internett betalingsprosjekt. Ann Håkonsen, meddeler at Landsbanken har kjørt et pilotprosjekt med 330 kunder.

- Vi har meget gode erfaringer med betalingsløsningen og er klare for lansering så snart Kredittkassen er klare, avslutter Håkonsen.

Novits pilotprosjekt, som startet 1. juni, avsluttes i disse dager.

- Vi samarbeider med fire-fem banker, som vi dessverre ikke kan røpe hvem er, og når tjenesten fra vår side blir tilgjengelig. 1. september, vil flere av bankene gå ut med tilbud til sine kunder, sier Per Arne Blåsmo, produktansvarlig hos Novit AS. Vår løsning gir kontotilgang, overføring mellom konti, renteinformasjon, regningsbetaling, og Avtalegiro, fortsetter Blåsmo.

Ole Trasti i Fellesdata forteller at deres løsning er klar, men at ingen banker ennå er rede til å gå ut med løsningen. I henhold til websiden til Fellesdata er Sparebanken Hedmark deltaker i prosjektet.

I den grad digi:data har fått testet løsningene i demoversjon, virker Novits og Fellesdatas tjeneste mer avansert for brukerne. Novit og Fellesdatas løsning er en komplett banktjeneste, mens BBS' løsning er en girobetalingstjeneste.

Sikkerheten i alle løsninger er ivaretatt av en kodegenererende kalkulator som gir unike koder som bruker taster inn ved innlogging. Novit tilbyr flere muligheter for sikkerhet ved i tillegg å tilby ActiveCard - en kort løsning, og en kombinasjon av programvare og kort.

Blåsmo påpeker at disse sikkerhetsløsningene kun er overgangsløsninger.

- Vi samarbeider tett med Visa og Netscape-importøren i Norge, Nocom, om løsninger basert på den nye SET (Secure Electronic Transaction) standarden som store aktører som Visa, MasterCard, IBM, Microsoft og Netscape har blitt enig om, fortsetter Blåsmo.

- Den norske Bank (DnB) har hatt elektroniske løsninger i form av TeleBank i over 10 år, sier Jarl Veggan, informasjonsdirektør i DnB. Med vår løsning, TeleBank for store kunder og TeleBank for Windows, har vi over 6000 bedriftskunder og med persontilknytning innen disse selskapene har vi 15 000 abonnenter, fortsetter Veggan. Vår løsning er meget avansert og gir kundene unike muligheter til å knytte seg nærmere sin bankforbindelse, forteller Veggan.

Veggan vil ikke si om DnB har noen løsning på trappene hvor kundene kan knytte seg til banken over Internett.

- Alt jeg kan si er at vi følger utviklingen meget nøye og at ingen av våre kunder skal behøve å se seg om andre steder for å løse sine bankbehov, avslutter Veggan.

Den umiddelbare virkningen av disse bank- og giroløsningene på Internett er billigere og mer strømlinjeformede betalingsrutiner for bedrifter og individer, en ganske stor besparing for mange. Dessverre vil nok ikke muligheter for betaling av regninger over bankgiro være nok til å få fart på handel over Internett, selv om det nok vil hjelpe. Det vil først være når løsninger basert på SET standarden kommer i 1997, hvor folk trygt kan betale med kredittkort, at handel av varer over Internett virkelig vil ta av. digi:redaksjonen vil følge med i utviklingen i denne saken og holde vårt publikum oppdatert.

Til toppen