FORBRUKERTEKNOLOGI

BankID fungerer ikke for blinde

Diskrimineringsloven hjelper ikke mot brudd på «universell utforming» innen IT.

Selve nettbanken lar seg betjene med vanlige hjelpemidler. Men funksjonene som ivaretas av BankID er umulig å temme for den som ikke ser.
Selve nettbanken lar seg betjene med vanlige hjelpemidler. Men funksjonene som ivaretas av BankID er umulig å temme for den som ikke ser.
1. juni 2011 - 06:31

En av våre blinde lesere, Svein Tore Iversen på Lillehammer, forteller at han fortviler over hvor vanskelig det er å bruke BankID. Iversen er vant med hjelpeteknologi som leselist og skjermleser. Han har byttet fra Skandiabanken, som tilbyr pålogging uten BankID, til Sparebank 1, som krever pålogging med BankID. (En leselist viser tekst fra skjermen i blindeskrift. En skjermleser er et program som konverterer tekst fra skjermen til kunstig tale.)

Iversen presiserer at det er påloggingen og andre funksjoner underlagt BankID som er problemet. Selve nettbanken til Sparebank 1 fungerer tilfredsstillende.

Han har denne beskrivelsen av hvordan BankID ikke fungerer for blinde:

«Når man prøver å logge inn med BankID, er skjermleseren helt taus. Man får overhodet ikke noe informasjon. Det eneste man evt. kan gjøre, er å lære seg tastetrykkene utenat. Men hvis man da trykker feil, så aner man ikke hva man skal gjøre for å rette opp feilen, siden man ikke får noe tilbakemelding på hva som skjer på skjermen.

«Man får derfor ingen informasjon om påloggingen var vellykket eller mislykket, og man får heller ikke informasjon om når man var pålogget sist.

«Det å lære seg tastetrykkene for pålogging utenat, er overkommelig. Det som blir adskillig verre, er når man skal godkjenne regninger til betaling, eller signere andre avtaler elektronisk ved hjelp av bank-id. Da må man først krysse av for at man har lest og forstått det som står i teksten.

«Problemet er at jeg ikke får lest teksten, siden BankID her også er like utilgjengelig. Jeg har altså ingen mulighet til å lese, og sette meg inn i, den aktuelle avtalen som jeg signerer på. Jeg får heller ikke noen informasjon om jeg har krysset av, eller ikke krysset av i boksen. Knappene for OK, eller Avbryt, blir heller ikke lest opp.

«Fordi BankID utestenger blinde brukere, er jeg helt avhengig av hjelp for å kunne betale regninger. Hvis BankID sin løsning hadde vært universelt utformet, kunne jeg utført disse tingene helt problemfritt, og helt uten hjelp.»
Kommunikasjonssjef Mona Strøm Arnøy i BankID-samarbeidet skriver i en e-post at de er oppmerksomme på denne utfordringen. Hun tilbyr ingen forklaring på hvorfor BankID-appleten har fått en utforming som utelukker blinde brukere.

BankID har et samarbeid med Norges blindeforbund med tanke på å gjøre påloggingen tilgjengelig og trygg for blinde. Dialogen har pågått ganske lenge.

– Vi bestilte en rapport som vi fikk i desember måned. På basis av de konklusjonene som rapporten trekker, vil vi i fremtiden blant annet teste BankID med leseverktøy som Blindeforbundet anbefaler slik at vi blir mest mulig sikker på en god opplevelse for denne brukergruppen sammen med noen justeringer i selve applikasjonen, skriver Arnøy.

Arnøy sier de er glad for innspill i denne prosessen. Hun nås på e-post: mona.strom.arnoy@bankidnorge.no.

Etter det digi.no erfarer, er også MinID problematisk å forholde seg til for blinde og svaksynte, og det er nærliggende å trekke den konklusjonen at dagens løsninger for tofaktor autentisering kan oppfattes som diskriminerende mot visse grupper funksjonshemmede.

Diskriminering er, som kjent, ulovlig i Norge, i henhold til Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Problemet er at lovens paragraf 11, Plikt til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), avsluttes slik: « Kongen skal gi forskrifter med nærmere bestemmelser om avgrensning av virkeområdet og innholdet i plikten til universell utforming etter denne paragrafen.»

Forskriftene foreligger ennå ikke. Det er ikke kongens skyld, men departementets.

En annen utfordring er at selv om en forskrift skulle gjøre det klart ulovlig for BankID å stille med en løsning som ikke kan tilpasses blinde, og selv om BankID skulle få til et påloggingsprodukt i samsvar med intensjonen i diskrimineringslovens paragraf 11, kan det ta år før det praktiske er på plass for den blinde bruker.

Problemet er ikke bare lange frister og tøyelige overgangsbestemmelser.

Regelverket til Nav tilsier at brukere ikke uten videre kan få støtte til å skaffe seg nye skjermlesere, leselister eller skjermforstørrere dersom det skulle vise seg at dem de har ikke støtter ny teknologi i en kommende BankID-løsning. Kompatibilitetsproblemer mellom gammelt og nytt kan være irriterende nok for vanlige brukere. For funksjonshemmede, som ofte må ty til hjelpemidler basert på forrige generasjons teknologi, kan de være drepende. Her trengs det en justering av regelverket, slik at regler beregnet på mer varig utstyr ikke hindrer tilgang til helt nødvendige hjelpemidler i kyberrommet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.