Barberfisksprayavisen... nei, hvordan var nå dette igjen?

Det gjelder å holde tunga rett i munnen når du skal holde styr på Razorfish/Spray/Nettavisen-sfæren. I tillegg til hyppige navneskifter og oppkjøp, varsler selskapene nå enda en runde med endringer.

Det gjelder å holde tunga rett i munnen når du skal holde styr på Razorfish/Spray/Nettavisen-sfæren. I tillegg til hyppige navneskifter og oppkjøp, varsler selskapene nå enda en runde med endringer.

Aktørene Spray, Razorfish og Nettavisen har blitt en betydelig maktfaktor i den nordiske Internett-bransjen. Men det hersker stor forvirring rundt hvem som eier hva og hvordan selskapene har organisert eierforholdene. Et allerede komplisert forhold ble ytterligere tiltåket da Spray AB i august kjøpte Nettavisen for 180 millioner kroner. Sammen skal de to selskapene spre Nettavisen utover Europa.

Men først skal ytterligere endringer gjennomføres.

Dette er ifølge administrerende direktør i Nettavisen AS, Knut Ivar Skeid, den korrekte strukturen på "barberfisksprayavis"-konglomeratet:

1. Spray Ventures: Morselskapet til svenske Spray AB. Eier også 33 prosent av Razorfish Inc. Wallenberg-eide Investor AB eier også en liten post i Spray Ventures AB, men mesteparten eies av gründerne og de ansatte.

2. Spray AB: Konsulentdelen av Spray AB ble skilt ut og fusjonert med Razorfish i fjor. For dette fikk Sprays morselskap, Spray Ventures 33 prosent av aksjene i Razorfish som gikk på NASDAQ på forsommeren i år. Denne

andelen er i ferd med å bli vannet ut til omkring 20 prosent etter fusjon med enda et nytt amerikansk storselskap innen Internett-konsulenter.

3. Spray GK: Navnet eksisterer ikke lenger. Norske Spray byttet navn til Razorfish. Tidligere administrerende direktør Bjørn Tore Stig overlot ansvaret for ledelsen av Razorfish til Erik Hjelmstedt 1. juli i år. Da amerikanske Razorfish i juni ble majoritetseier i det norske selskapet (fordi Geelmuyden Kiese solgte en del av sine eierinteresser), valgte Stig å slutte på grunn av strategisk uenighet om veien videre. Stig sier til digi.no at han nå befinner seg i et jobbmessig vakuum, da oppsigelsestiden ennå ikke er over. Det er foreløpig heller ikke klart hva han vil gjøre videre.

4. Nettavisen: Nettavisen AS er det juridiske navnet på Sprays norske datterselskap. Knut Ivar Skeid er administrerende direktør for dette selskapet. Nettavisen AS driver i dag Nettavisen og portalen Spray.no, samt Norske sportsprofiler hvor Nettavisen AS eier 51 prosent. Nå er de tre tjenestene www.nettavisen.no, www.spray.no, og www.sportsprofiler.com blitt forretningsområder under Sprays norske heleide datterselskap Nettavisen AS.

5. Razorfish Norge (tidligere Spray GK) : Razorfish Norge er et internettkonsulentselskap, eller webbyrå som det også kalles. Selskapet fikk et konsulentoppdrag av Spray i Sverige om å bygge en uoffisiell beta-versjon av portalen spray.no. Jan Omdahl (som da var partner i Razorfish) hadde ansvaret for dette oppdraget og på oppfordring fra Sprays eiere har han nå sluttet i Razorfish for å arbeide som ansvarlig redaktør og portalsjef for spray.no. Omdahls første arbeidsdag i Nettavisen AS var 1. oktober, men han har i praksis hatt spray-portalen som hovedbeskjeftigelse siden i våres.

Daglig leder i Razorfish er Erik Hjelmstedt. Harald Hegeberg er nestleder og Thomas Holter er markedssjef.

Grunnen til all forvirringen rundt selskapene er ifølge Jan Omdahl (som er ansvarlig for portalen spray.no i Nettavisen AS) at Razorfish het Spray inntil i fjor.

Til toppen