"Bare" 50 milliarder kroner i nettsvindel

Kredittkortsvindel over Internett stiger med e-handelen. Analytikere mener imidlertid at to prosent svinn i fremtiden ikke er mer enn man må regne med. Det kunne ha vært tre ganger så ille.

Kredittkortsvindel over Internett stiger med e-handelen. Analytikere mener imidlertid at to prosent svinn i fremtiden ikke er mer enn man må regne med. Det kunne ha vært tre ganger så ille.

Det amerikanske markedsanalyseselskapet Meridien Research, har nå regnet på hva kredittkortsvindel over Internett egentlig beløper seg til.

Ifølge selskapet er e-handelsaktørenes bestrebelser på å demme opp for denne typen svindel vellykket. Uten mottiltak ville tapene ha vokst fra 1,6 milliarder dollar i 2000 til 15,5 milliarder dollar i 2005.

Takket være store investeringer i sikkerhet og bedring av betalingsrutiner, mener analytikerne at tapene i 2005 ikke vil vokse til mer enn 5,7 milliarder dollar, altså en tredel av de opprinnelige estimatene.

Totalt mener selskapet at den globale online-omsetningen med kredittkort vil vokse fra 45 milliarder dollar i 2000 til 310 milliarder dollar i 2005. Etterhvert tror analytikerne at svindelen kan begrenses ned mot samme nivå som er vanlig for ordinær handel foretatt over telefon.

Til toppen