Bare 500.000 har valgt digital postkasse

Difi vedgår at tidsplanen var for ambisiøs.

Bare 500.000 har valgt digital postkasse
Sikker digital postkasse er en avgjørende del av digitaliseringen av offentlig sektor. Statlige etater sender alene ut over 40 millioner papirbrev i året. Bare i porto er det mye å spare. Bilde: Colourbox

Statens klare målsetning var at 522.000 innbyggere hadde valgt digital postkasse i 2014. Dette skulle øke til 1,22 millioner innen utgangen av 2015.

Og i løpet av 2016 var målet at minst 2,1 millioner innbyggere var med på ordningen.

Fasiten er at de ikke er i nærheten av disse tallene. IT-direktoratet (Difi) meldte i går at en halv million har valgt en av de to alternativene: Digipost eller E-boks.

– Kanskje litt for optimistisk

Dette betyr at de er 700.000 bak skjema. Likevel hevder Difi at utviklingen er god.

– Vi skulle gjerne ønske at det var flere. Når prosjektet startet var målsetningen at cirka 1,2 millioner hadde valgt digital postkasse ved utgangen av 2015. Det var kanskje litt for optimistisk, vedgår avdelingsdirektør i IT-direktoratet (Difi) Torgeir Strypet overfor digi.no.

Status er at de ligger omtrent ett år bak de opprinnelige målene. Difi vil imidlertid ikke endre på målsetningene, de skyver på tidsplanen.

– Sånn sett er vi ikke fornøyd, men vi er ganske sikre på at med et halvt års forsinkelse skal vi klare å holde takten. Det bør være 7-800.000 brukere ved utgangen av året, og 1,8 millioner ved utgangen av 2016, sier avdelingsdirektøren.

Les også denne: Ikke lønnsomt med digital postkasse

Snøballen ruller

Han nevner to-tre årsaker til at utbredelsen har tatt lengre tid enn ønsket.

Torgeir Strypet leder avdeling for IT-drift og utvikling i Difi. Bilde: Difi
Det ene er at danske E-boks ble forsinket i flere måneder, før de endelig lanserte på forsommeren. Digipost fra Posten Norge kom på lufta i november i fjor som planlagt.

En langt viktigere flaskehals, er at det har vært for knapt med innhold. Det må være noe å hente i postkassen hvis folk skal gidde å ta i bruk dette.

Statens innkrevingssentral, Nav, Kreftregisteret, Politiet med politiattester og de første kommunene er blant aktørene som har begynt å sende digitalt.

Les også: Da fristen løp ut hadde de færreste lagt en plan

– Snøballen har begynt å rulle. Akkurat nå ut året er vi veldig opptatt av å fylle på med mer innhold, og å få virksomhetene til å integrere seg opp. Så skal vi trykke veldig på med utbredelse i en offensiv dialog ut mot innbyggerne for å registrere seg på nyåret, sier Strypet nå.

Det han sikter til en markedsføringskampanje. Difi jobber med å finpusse planen om denne kampanjen i tett dialog med Digipost og E-boks.

De tre store

En tredje flaskehals har vært tilpasning i løsningene fra de tre store leverandørene av sak- og arkivsystemer i Norge, det vil si Tieto-eide Software Innovation, Evry og Acos, røper Strypet, som selv jobbet i Evry før han skiftet beite og begynte i Difi for bare 4-5 uker siden.

– En viktig kilde for avlevering av offentlige dokumenter er sak- og arkivsystemene. De tre store leverandørene har hatt en jobb med å tilpasse sine løsninger, slik at kunden kan velge om dokument skal sendes med papir eller til digital postkasse. Det har tatt litt tid, men alle tre er nå ferdige og de har startet prosessen med å rulle dette ut til kundene, sier han.

Les om maktkamp og konflikt: – Flytt oppgavene til Altinn

Tror på konkurranse

Digipost fra Posten Norge fikk et klart forsprang når de lanserte i henhold til plan før jul i fjor. E-boks kom ikke på banen før i slutten av mai. Derfor har også Digipost blitt den klart største aktøren. Dette tror Difi vil jevne seg ut.

– Vi er ganske sikre på at dette vil jevne seg ut hvis du ser over et års tid.

Difi har et eget Kontakt- og reservasjonsregister som danner grunnlaget for hvor mange innbyggere som kan motta post elektronisk fra stat og kommune. Hittil har cirka 67.000 valgt å reservere seg mot ordningen – disse personene vil dermed få brevene i papirform som før.

De som ønsker å velge en digital postkasse kan gjøre det på nettstedet norge.no. Og her kan du reservere deg.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.