Bare 93% kommers

En rettsinstans i Washington har sagt at amerikanske kringkastere ikke bare får lov å sende kommersielle programmer over satelitt.

En rettsinstans i Washington har sagt at amerikanske kringkastere ikke bare får lov å sende kommersielle programmer over satelitt.

En amerikansk rett har bestemt at selskaper som tilbyr direkte satelittkringkasting må reservere mellom fire og syv prosent av kapasiteten til ikke-kommersielle programmer med fokus på utdanning eller kunnskapsspredning.

Den enstemmige avgjørelsen innebærer et nederlag for Time Warner og andre kringkastere, som har hevdet at regelen står i motsetning til ytringsfriheten.

"Det er seerne og lytternes rettigheter, ikke kringkasternes, som er viktig", sa retten i henhold til Chronicle of Higher Education.

(Kilde: Educom)

Til toppen