Bare fem norske på Skandinavia-stand på Comdex

Det blir felles Skandinavia-stand på Comdex i Las Vegas i november. - Etter opplegget blir det bare plass til fem norske selskaper, sier Helge Krøgenes i Norges Eksportråd.

Det blir felles Skandinavia-stand på Comdex i Las Vegas i november. - Etter opplegget blir det bare plass til fem norske selskaper, sier Helge Krøgenes i Norges Eksportråd.

Krøgenes har ikke deltakerlista klar, men han frykter ikke tomme plasser. På Comdex 98 i november i fjor organiserte Eksportrådet en felles norsk stand, og deltakerne var svært fornøyde. Blant disse var Fast Search and Transfer som vant digi.no-prisen i desember i fjor, og Systems in Motion som ble tildelt Den norske dataforenings Rosing-pris for kreativitet tirsdag denne uka.

Begge oppsummerer at Eksportrådets innsats bidro til at de fikk markert seg tydelig på en messe der små norske selskaper ellers har lett for å drukne i mengden, og at denne markeringen førte til at de fikk kontakt med beslutningstakere i viktige internasjonale selskaper.

- Taktiske utspill er svært viktige, sier Krøgenes som til daglig bemanner Eksportrådets kontor i San Francisco.

- Fast hadde for eksempel fått til sin avtale med Lycos i oktober, men ventet til Comdex i november med å kunngjøre den. Det ga mye oppmerksomhet, og Fast brukte messen til å befeste andre kontakter.

Krøgenes mener det viktige med arrangementer som Comdex ikke er selve messen, men konferansene som organiseres i tilknytning til messen.

- Konferansene samler beslutningstakere i amerikansk næringsliv. Det er viktig å gjøre mye forarbeidelse, helst ha møteavtaler klare på forhånd.

Motivet for å samle de skandinaviske land på én paviljong, er å dra nytte av, og forsterke, forestillingen av Skandinavia som et framskredent område for informasjonsteknologi.

- Amerikanerne oppfatter Europa som tilbakestående, "lagging", i forhold til IT. De trekker gjerne fram Frankrike med fem prosent Internett-dekning. Etter samme kriterium er Norge og våre naboer framskredne, med 40 prosent Internett-dekning og oppover.

Felles paviljongen skal romme to islandske selskaper, åtte svenske, og fem hver fra Norge, Danmark og Finland. I tillegg til egne områder for hvert selskap, blir det felles områder for servering, mindre møter og oppvisninger. Det samlede arealet blir på rundt 550 kvadratmeter.

Til toppen