Bare forlik kan avverge kjennelsen "skyldig"

Dommerens syn på sakens fakta tyder på at han vil kjenne Microsoft skyldig i fire ulike former for brudd på USAs antitrustlover. Bare et raskt forlik kan avverge en slik kjennelse.

Dommerens syn på sakens fakta tyder på at han vil kjenne Microsoft skyldig i fire ulike former for brudd på USAs antitrustlover. Bare et raskt forlik kan avverge en slik kjennelse.

Dommer Thomas Penfield Jackson i Microsoft-saken sa seg langt mer enig i myndighetenes synspunkter enn noen hadde ventet. Men fordi han har uttalt seg kun om sakens fakta, og utsatt en uttalelse om sakens juridiske stilling til over nyttår, er mye oppmerksomhet i amerikanske medier rettet mot hva slags konklusjoner han da vil trekke.

Ekspertene som uttaler seg, er generelt sett enig i at Microsoft kan forvente seg en kraftig kjennelse om at selskapet er skyldig. En av de mer grundige artiklene ble trykket i San Jose Mercury News lørdag kveld (stillehavstid) og oppsummerer fire områder der dommeren kommer til å konkludere at Microsoft har brutt USAs antitrustlover.

Det viktigste er regelen om at en monopolist ikke kan stenge salgskanalene til en konkurrent. Jacksons utlegging av sakens fakta viser at han er overbevist om at Microsoft tok skritt for å hindre Netscape fra å distribuere nettleseren Navigator gjennom to ulike kanaler: Som forhåndsinstallert programvare på nye PC-er, og som del av abonnentpakker fra tilbydere av Internett-tjenester.

En annen regel sier at en monopolist ikke kan tvinge kunder til å godta et produkt når de ønsker et annet produkt. Jackson slår fast at nettleser og operativsystem er to ulike produkter, og at buntingen mellom Windows 98 og Internet Explorer tvinger kunder til å kjøpe Internet Explorer selv om de bare ønsker Windows 98.

En tredje regel sier at en monopolist ikke kan dumpe priser for å kverke inntektsgrunnlaget til en konkurrent. Ifølge Jackson har Microsoft brukt hundretalls millioner dollar på å utvikle og markedsføre Internet Explorer. Forklaringen på at nettleseren likevel ble gitt bort gratis, er ifølge Jackson at Microsoft ville hindre Netscape fra å tjene penger på sin nettleser.

En fjerde regel sier at konkurrenter ikke kan samarbeide om å fikse priser eller om å dele markedet mellom seg. Jackson mener Microsoft prøvde å gjøre nettopp dette i juni 1995, ved å foreslå overfor Netscape at Microsoft fikk Windows-markedet for nettlesere, mens Netscape tok seg av alle øvrige plattformer.

Når den uunngåelige kjennelsen foreligger tidlig på nyåret, vil det være for seint for Microsoft å avverge straffereaksjoner. Et eventuelt forlik må følgelig komme innen nyttår, med mindre dommeren får signaler som er tydelige nok til at han tar sjansen på å revidere sitt eget tidsskjema.

Til toppen