Bare halvparten bruker sin Internett-konto

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er er inngått 3,2 millioner internett-abonnement i Norge, men underlig nok bruker bare halvparten sine linjer.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er er inngått 3,2 millioner internett-abonnement i Norge, men underlig nok bruker bare halvparten sine linjer.

Tallene Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde i dag gjelder for tredje kvartal i fjor.

Tallene viser at det for tiden er 3,2 millioner aktive Internett-abonnement i Norge. Hvor mange som bruker hvert abonnement sier ikke tallene noe om, men halvparten er underlig nok ikke aktive brukere.

Det koster penger å opprettholde et abonnement, men SSB forteller at bare 1,6 millioner abonnementer er aktive, det vil si brukt en eller flere ganger i løpet av siste kvartal. Tallene kommer fra Internett-leverandørene i Norge og skal være til å stole på.

Tallene demper dermed noe av inntrykket om at alle som får Internett bruker det til mange oppgaver etter hvert som de innser nytten.

Av de norske abonnementene var nesten 200.000 bredbåndsbrukere i tredje kvartal i fjor, en ekstrem vekst fra foregående kvartal da tallet var 77.000.

Det ble tegnet 350.000 Internett-abonnement, men mye av dette er åpenbart kunder som flytter på seg. 35 prosent av de nye abonnementene er bredbånd.

SSB definerer bredbånd til linjer som er raskere enn 384 kbit i sekundet.

Her kan du lese mer: Internett-målinga, 3. kvartal 2002 - Sterk auke i breibandsabonnement

Til toppen